فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی پری قصه‌ ها، ۳ تیر

روز جهانی پری قصه‌ها هر سال در ۲۴ ژوئن برابر با ۳ تیرماه جشن گرفته می‌شود. ایده پشت این روز جشن موجودات افسانه‌ای مانند پریان و استفاده از داستان‌های آنها برای آموزش درس‌های ارزشمند به کودکان است. مفهوم داشتن یک مدینه فاضله که در آن پریان و موجودات افسانه ای وجود دارند و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد، کودکان را به سمت چیزهایی سوق می‌دهد که توسط سیستم‌های فعلی غیرممکن تلقی می‌شوند، با اطمینان از اینکه می‌توانند آن را انجام دهند. بنابراین برای نشان دادن این باور که پری‌ها وجود دارند، روز جهانی پری را جشن می‌گیرند.

پری‌ها موجودات افسانه‌ای هستند که گفته می‌شود دارای قدرت جادویی هستند. پری‌ها که عموماً ماده هستند، بخش مهمی از دوره رنسانس در اروپا بوده‌اند. داستان‌های متفاوت از نقاط مختلف جهان برای توصیف پریان وجود دارد. برای ما پری‌ها موجوداتی جادویی هستند که به خاطر طبیعت بازیگوش و شیطنت خود شناخته می‌شوند!

کتابک برای روز جهانی پری قصه‌ها کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

پریا ـ مجموعه اشعار ماندگار/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب پریا ـ مجموعه اشعار ماندگار/ خرید کتاب پریا ـ مجموعه اشعار ماندگار)
استلا، پری جنگل ـ مجموعه سام و استلا/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب استلا، پری جنگل ـ مجموعه سام و استلا/ خرید کتاب استلا، پری جنگل ـ مجموعه سام و استلا)
اگر پری را دیدی... ـ مجموعه داستان‌های من و برادرم/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب اگر پری را دیدی... ـ مجموعه داستان‌های من و برادرم/ خرید کتاب اگر پری را دیدی... ـ مجموعه داستان‌های من و برادرم)
هدیه‌ی پری ـ مجموعه قصه‌های ماندگار ۹ (جلد سخت)/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب هدیه‌ی پری ـ مجموعه قصه‌های ماندگار ۹ (جلد سخت)/ خرید کتاب هدیه‌ی پری ـ مجموعه قصه‌های ماندگار ۹ (جلد سخت))
پری دریایی کوچک و25 داستان دیگرـ مجموعه 133 داستان دوست‌داشتنی دنیا (1)/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پری دریایی کوچک و25 داستان دیگرـ مجموعه 133 داستان دوست‌داشتنی دنیا (1)/ خرید کتاب پری دریایی کوچک و25 داستان دیگرـ مجموعه 133 داستان دوست‌داشتنی دنیا (1))
جهان افسانه: مجموعه کامل افسانه های برادران گریم/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب جهان افسانه: مجموعه کامل افسانه های برادران گریم/ خرید کتاب جهان افسانه: مجموعه کامل افسانه های برادران گریم)
پری دریایی کوچک و چند قصه دیگر/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پری دریایی کوچک و چند قصه دیگر/ خرید کتاب پری دریایی کوچک و چند قصه دیگر)
نیکسی و جشن ملکه‌ی پریان/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب نیکسی و جشن ملکه‌ی پریان/ خرید کتاب نیکسی و جشن ملکه‌ی پریان)
پیتر پن/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پیتر پن/ خرید کتاب پیتر پن)
پیلو پری جنگل/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پیلو پری جنگل/ خرید کتاب پیلو پری جنگل)
قصه‌ی آنجلینو براون، پری کوچکی که از جیب راننده‌ی اتوبوس درآمد/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب قصه‌ی آنجلینو براون، پری کوچکی که از جیب راننده‌ی اتوبوس درآمد/ خرید کتاب قصه‌ی آنجلینو براون، پری کوچکی که از جیب راننده‌ی اتوبوس درآمد)
جیرجیرانی و جنگل سبز ـ پری سر به هوا ۱/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب جیرجیرانی و جنگل سبز ـ پری سر به هوا ۱/ خرید کتاب جیرجیرانی و جنگل سبز ـ پری سر به هوا ۱)
خلبان بیلی و پندهای بی‌فایده  ـ پری سر به هوا ۲/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب خلبان بیلی و پندهای بی‌فایده  ـ پری سر به هوا ۲/ خرید کتاب خلبان بیلی و پندهای بی‌فایده  ـ پری سر به هوا ۲)
کودکان به قصه نیاز دارند: کاربردهای افسانه و افسون/ برای کتابدار/ (معرفی کتاب کودکان به قصه نیاز دارند: کاربردهای افسانه و افسون/ خرید کتاب کودکان به قصه نیاز دارند: کاربردهای افسانه و افسون)

نویسنده
گروه کتابشناسی کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on