فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی دریانورد، ۴ تیر

به منظور معرفی یک الگوی واحد به عنوان حداقل استانداردهای آموزشی دریانوردان، کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW) در سال ۱۹۷۸ میلادی به تصویب رسید. ایران در تاریخ ۱۳۷۵/۵/۷ به این کنوانسیون ملحق شد. از اهداف مهم این کنوانسیون آموزش دریانوردان و پیشگیری از بروز حوادث دریایی به دلیل خطای انسانی می‌باشد.

در کنفرانس بازنگری کنوانسیون استانداردها، آموزش و گواهینامه‌های دریانوردی (STCW) که در روز ۲۵ ژوئن ۲۰۱۰ برگزار گردید، کنوانسیون (STCW) بازبینی شد. از مصوبات کنفرانس مانیل بزرگداشت و قدردانی از زحمات دریانوردان  در ۲۵ ژوئن هر سال است. بر همین  اساس از سوی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران روز چهارم تیرماه «روز دریانورد» تعیین و در تقویم دریایی کشور درج گردید. هدف از گرامیداشت این روز توجه بیشتر به معیشت و اقتصاد این قشر زحمتکش است. 

کتابک برای روز جهانی دریانورد‏ کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

من هم ببرم/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب من هم ببرم/ خرید کتاب من هم ببرم)

ناخدا فلین و داینادزدان دریایی ـ نجات بلوط/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ناخدا فلین و داینادزدان دریایی ـ نجات بلوط/ خرید کتاب ناخدا فلین و داینادزدان دریایی ـ نجات بلوط)

ناخدا فلین و داینادزدان دریایی ـ  گنج گم شده!/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ناخدا فلین و داینادزدان دریایی ـ  گنج گم شده!/ خرید کتاب ناخدا فلین و داینادزدان دریایی ـ  گنج گم شده!)

ناخدا فلین و داینادزدان دریایی ـ  خلیج قاچاقچی‌ها/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ناخدا فلین و داینادزدان دریایی ـ  خلیج قاچاقچی‌ها/ خرید کتاب ناخدا فلین و داینادزدان دریایی ـ  خلیج قاچاقچی‌ها)

ناخدا فلین و داینادزدان دریایی ـ  خنجر جادویی/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ناخدا فلین و داینادزدان دریایی ـ  خنجر جادویی/ خرید کتاب ناخدا فلین و داینادزدان دریایی ـ  خنجر جادویی)

سوال بزرگ/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سوال بزرگ/ خرید کتاب سوال بزرگ)

سلام و خداحافظ فانوس دریایی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سلام و خداحافظ فانوس دریایی/ خرید کتاب سلام و خداحافظ فانوس دریایی)

نویسنده
گروه کتابشناسی کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on