فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی بوسه، ۱۵ تیر

۶ جولای برابر با ۱۵ تیرماه «روز جهانی بوسه» است. بوسه نشانه‌ای ازعاطفه، صمیمیت، عشق، مهربانی و محبت بین انسان‌ها است. این روز همچنین با هدف گسترش آگاهی در مورد اهمیت ابراز محبت و علاقه به افرادی است که دوستشان داریم.

کتابک برای روز جهانی بوسه کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

نوک، نوک، نوک، بوس، بوس، بوس ـ مجموعه صدای کیه؟ صدای چیه؟/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب نوک، نوک، نوک، بوس، بوس، بوس ـ مجموعه صدای کیه؟ صدای چیه؟/ خرید کتاب نوک، نوک، نوک، بوس، بوس، بوس ـ مجموعه صدای کیه؟ صدای چیه؟)
تمساح‌ها بوس می‌کنند؟ ـ مجموعه صدای کیه؟ صدای چیه؟/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب تمساح‌ها بوس می‌کنند؟ ـ مجموعه صدای کیه؟ صدای چیه؟/ خرید کتاب تمساح‌ها بوس می‌کنند؟ ـ مجموعه صدای کیه؟ صدای چیه؟)
بوس باد  ـ مجموعه قصه‌ها و تصویرها/ برای ۱ تا ۶ سال/ (معرفی کتاب بوس باد  ـ مجموعه قصه‌ها و تصویرها/ خرید کتاب بوس باد  ـ مجموعه قصه‌ها و تصویرها)
یک بوس برای گربه کوچولو – بچه‌های حیوانات را دوست دارم/ برای ۱ تا ۶ سال/ (معرفی کتاب یک بوس برای گربه کوچولو – بچه‌های حیوانات را دوست دارم/ خرید کتاب یک بوس برای گربه کوچولو – بچه‌های حیوانات را دوست دارم)
بوسه‌هایی برای بابا/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب بوسه‌هایی برای بابا/ خرید کتاب بوسه‌هایی برای بابا)
جعبه بوس‌های زوو/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب جعبه بوس‌های زوو/ خرید کتاب جعبه بوس‌های زوو)
دستی که بوسه می‌زند/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب دستی که بوسه می‌زند/ خرید کتاب دستی که بوسه می‌زند)
یک بوس کوچولو همه‌چیز را عوض می‌کند/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب یک بوس کوچولو همه‌چیز را عوض می‌کند/ خرید کتاب یک بوس کوچولو همه‌چیز را عوض می‌کند)
چستر راکون و جیب پر از بوسه/ برای ۳ تا ۹ سال/ معرفی کتاب چستر راکون و جیب پر از بوسه/ خرید کتاب چستر راکون و جیب پر از بوسه)
چستر راکون و بوسه‌ی خداحافظی/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چستر راکون و بوسه‌ی خداحافظی/ خرید کتاب چستر راکون و بوسه‌ی خداحافظی)
موس‌ها آخرین نفر را می‌بوسند! – لوتا و زندگی پرماجرا ۶/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب موس‌ها آخرین نفر را می‌بوسند! – لوتا و زندگی پرماجرا ۶/ خرید کتاب موس‌ها آخرین نفر را می‌بوسند! – لوتا و زندگی پرماجرا ۶)
جایی که کوه بوسه می زند بر ماه/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب جایی که کوه بوسه می زند بر ماه/ خرید کتاب جایی که کوه بوسه می زند بر ماه)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on