فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی مار، ۲۵ تیر

حدود 3458 گونه مار تاکنون شناخته شده است که زیستگاه آنها از توندرای نیمه یخ‌زده شمال کانادا تا جنگل‌های خط استوا و بیشتر اقیانوس‌های جهان را شامل می‌شود. مارها شکارچیانی هستند که نقش حیاتی در حفظ تعادل طبیعت در هر یک از  قلمروهای خود را دارند. مارها نگاهی اجمالی به دوران ماقبل تاریخ که زمین توسط خزندگان اداره می‌شد، به ما می‌دهند. همچنین سم بعضی از مارها برای خواص پزشکی‌اش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

16 جولای برابر با 25 تیرماه «روز جهانی مار» است. جمعیت مارها به علت از دست دادن زیستگاه‌ها، تغییرات آب‌و‌هوایی و بیماری تهدید می‌شود. نگرش منفی نسبت به مارها ممکن است بزرگترین مانع برای حفظ آنها باشد. روز جهانی مار برای شناخت بیشتر این حیوانات و فواید آن و همچنین افزایش آگاهی در مورد حفظ آنهاست.

کتابک برای روز جهانی مار کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

هتی هیس هیس، ماری که دمش گره خورده‌ بود ـ  قصه‌های شیرین جنگل ۳/ برای ۳ تا ۶ سال/ (معرفی کتاب هتی هیس هیس، ماری که دمش گره خورده‌ بود ـ  قصه‌های شیرین جنگل ۳/ خرید کتاب هتی هیس هیس، ماری که دمش گره خورده‌ بود ـ  قصه‌های شیرین جنگل ۳)
شش مار به گردش می‌روند/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شش مار به گردش می‌روند/ خرید کتاب شش مار به گردش می‌روند)
نمایش دهیم! – مار/ برای ۶ سال به بالا/ (معرفی کتاب نمایش دهیم! – مار/ خرید کتاب نمایش دهیم! – مار)
مار سربه‌نیست شده ـ مجموعه کارآگاه زبل/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مار سربه‌نیست شده ـ مجموعه کارآگاه زبل/ خرید کتاب مار سربه‌نیست شده ـ مجموعه کارآگاه زبل)
از مارها خوشم نمی‌آید/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب از مارها خوشم نمی‌آید/ خرید کتاب از مارها خوشم نمی‌آید)
مار و مارمولک/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب مار و مارمولک/ خرید کتاب مار و مارمولک)
دوستی مار و مارمولک/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب دوستی مار و مارمولک/ خرید کتاب دوستی مار و مارمولک)
مار و مارمولک مشاور می‌شوند/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ معرفی کتاب مار و مارمولک مشاور می‌شوند/ خرید کتاب مار و مارمولک مشاور می‌شوند)
ضحاک ماردوش – مجموعه رمان‌های شاهنامه ۶/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ضحاک ماردوش – مجموعه رمان‌های شاهنامه ۶/ خرید کتاب ضحاک ماردوش – مجموعه رمان‌های شاهنامه ۶)
نقل ضحاک ماردوش/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب نقل ضحاک ماردوش/ خرید کتاب نقل ضحاک ماردوش)
چطور از دست قلدرها، کلم بروکلی و تپه مارها جان سالم به در بردم! ـ ماجراهای مدرسه 4/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب چطور از دست قلدرها، کلم بروکلی و تپه مارها جان سالم به در بردم! ـ ماجراهای مدرسه 4/ خرید کتاب چطور از دست قلدرها، کلم بروکلی و تپه مارها جان سالم به در بردم! ـ ماجراهای مدرسه 4)
زیباترین داستان‌های هزار و یک شب ۲ – ملکه‌ی مارها و چند داستان دیگر/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب زیباترین داستان‌های هزار و یک شب ۲ – ملکه‌ی مارها و چند داستان دیگر/ خرید کتاب زیباترین داستان‌های هزار و یک شب ۲ – ملکه‌ی مارها و چند داستان دیگر)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on