فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی سمور، ۱۰ خرداد

«روز جهانی سمور» در آخرین چهارشنبه ماه می برگزار می‌شود. جمعیت سمورها به دلیل تخریب زیستگاه، کاهش طعمه و تجارت غیرقانونی خز در حال کاهش است. 13 گونه مختلف سمور وجود دارد که 12 تای آن‌ها در حال ناپدید شدن هستند. روز جهانی سمور با دو هدف در نظر گرفته شده است: اول، کمک به افزایش آگاهی در مورد خطراتی که سمورها با آن روبرو هستند. دوم، آموزش مردم در مورد نحوه حفاظت از زیستگاه هایشان.

کتابک برای روز جهانی سمور کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

فرانکلین دوستش را می‌بیند ـ مجموعه‌ی فرانکلین/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب فرانکلین دوستش را می‌بیند ـ مجموعه‌ی فرانکلین/ خرید کتاب فرانکلین دوستش را می‌بیند ـ مجموعه‌ی فرانکلین)

علامت سمور/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب علامت سمور/ خرید کتاب علامت سمور)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on