فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی طوطی، ۱۰ خرداد

۳۱ می برابر با ۱۰ خردادماه «روز جهانی طوطی» است. طوطی‌ها بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری یافت می‌شوند. در حال حاضر حدود 350 گونه طوطی در سراسر جهان وجود دارد. نزدیک به نیمی از این گونه‌ها در معرض خطر انقراض هستند که از دلایل آن می‌توان به نابودی زیستگاه‌ها، شکار و تجارت غیرقانونی طوطی‌ها اشاره کرد. روز جهانی طوطی در سال 2004 ثبت شد و توسط بسیاری از سازمان‌ها با هدف برجسته کردن تهدیداتی که طوطی‌ها در طبیعت با آن مواجه هستند به تصویب رسید.

کتابک برای روز جهانی طوطی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

دم‌های جنگلی/ برای ۰ تا ۶ سال/ (معرفی کتاب دم‌های جنگلی/ خرید کتاب دم‌های جنگلی)
طوطی ساعتی – مجموعه قطار حیوانات/ برای ۳ تا ۷سال/ (معرفی کتاب طوطی ساعتی – مجموعه قطار حیوانات/ خرید کتاب طوطی ساعتی – مجموعه قطار حیوانات)
طوطی دم‌‌دراز – مجموعه پینکی پرماجرا/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب طوطی دم‌‌دراز – مجموعه پینکی پرماجرا/ خرید کتاب طوطی دم‌‌دراز – مجموعه پینکی پرماجرا)
طوطی و بقال/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب طوطی و بقال/ خرید کتاب طوطی و بقال)
طوطی و بقال/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب طوطی و بقال/ خرید کتاب طوطی و بقال)
در جستجوی طوطی پلیسه – مجموعه کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب در جستجوی طوطی پلیسه – مجموعه کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز/ خرید کتاب در جستجوی طوطی پلیسه – مجموعه کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز)
طوطی سبز – کمیسر کوگل بلیتس ۴/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب طوطی سبز – کمیسر کوگل بلیتس ۴/ خرید کتاب طوطی سبز – کمیسر کوگل بلیتس ۴)
طوطی و بازرگان/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب طوطی و بازرگان/ خرید کتاب طوطی و بازرگان)
قصه‌های شیرین ایرانی ۳ مثنوی معنوی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب قصه‌های شیرین ایرانی ۳ مثنوی معنوی/ خرید کتاب قصه‌های شیرین ایرانی ۳ مثنوی معنوی)
نجات طوطی – داستان‌ های حیات وحش ۷/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب نجات طوطی – داستان‌ های حیات وحش ۷/ خرید کتاب نجات طوطی – داستان‌ های حیات وحش ۷)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on