فهرست کتابک به مناسبت زادروز هلن بئاتریکس پاتر، ۶ امرداد

«هلن بئاتریكس پاتر» نویسنده و تصویرگر کودک و محقق در ۲۸ جولای ۱۸۶۶ در لندن به دنیا آمد. بئاتریكس از کودکی حیوانات زیادی در خانه داشت و خود را با آنها سرگرم می‌کرد. او ساعت‌ها به تماشای حیوانات خود می‌نشست و آنها را طراحی می‌کرد. بئاتریكس علاقه زیادی به طبیعت، حیوانات، گل‌ها و گیاهان داشت. او طراحی‌های دقیق و زیبایی از قارچ‌ها و جلبک‌ها می‌كرد. 
هلن بئاتریكس پاتر در جوانی داستانی را در رابطه با بچه خرگوشی شیطان برای پسر ۵ ساله مستخدم خود تعریف کرد. داستانی كه پسرک آن را خیلی دوست داشت. این موضوع پاتر را تشویق کرد تا داستان را به همراه تصاویر آبرنگی كه برای آن ساخته بود به چاپ برساند. در سال ۱۹۰۲ انتشارات فردریک وارن و همكاران كتاب «داستان پیتر خرگوش» را چاپ کردند که بسیار مورد اقبال عمومی قرار گرفت. پاتر كتاب بعدی خود با نام ماجرای نوتكین سنجاب را در سال ۱۹۰۳ به چاپ رساند. هلن بئاتریکس پاتر ۲۳ كتاب برای كودكان نوشت و با تصاویر آبرنگی آنها را به چاپ رساند. او در ۲۲ دسامبر ۱۹۴۳ در كسل كوتیج از دنیا رفت. 

کتابک برای زادروز هلن بئاتریکس پاتر کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

قصه‌ پیتر خرگوشه – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه‌ پیتر خرگوشه – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱/ خرید کتاب قصه‌ پیتر خرگوشه – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱)
قصه ناتکین سنجابه – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۲/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه ناتکین سنجابه – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۲/ خرید کتاب قصه ناتکین سنجابه – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۲)
خیاط گلاستر – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۳/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خیاط گلاستر – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۳/ خرید کتاب خیاط گلاستر – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۳)
قصه دو موش ناقلا – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۵/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه دو موش ناقلا – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۵/ خرید کتاب قصه دو موش ناقلا – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۵)
قصه خانم تیگی چشمکی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۶/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه خانم تیگی چشمکی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۶/  خرید کتاب قصه خانم تیگی چشمکی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۶)
قصه آقای جرمی ماهیگیر – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۷/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه آقای جرمی ماهیگیر – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۷/ خرید کتاب قصه آقای جرمی ماهیگیر – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۷)
قصه‌ تامی پیشی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۸/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه‌ تامی پیشی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۸/ خرید کتاب قصه‌ تامی پیشی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۸)
قصه‌ی زنجبیل و ترشی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۷/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه‌ی زنجبیل و ترشی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۷/ خرید کتاب قصه‌ی زنجبیل و ترشی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۷)
داستان یک خرگوش بد زورگو – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۸/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب داستان یک خرگوش بد زورگو – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۸/ خرید کتاب داستان یک خرگوش بد زورگو – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۸)
داستان دوشیزه ماپت – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۹/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب داستان دوشیزه ماپت – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۹/ خرید کتاب داستان دوشیزه ماپت – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۹)
 

بیشتر بخوانید: معرفی کتاب و فیلم پیتر خرگوشه ـ داستان خرگوش کوچولو
 

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on