فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی ببر، ۷ امرداد


«روز جهانی ببر» هر ساله در 29 جولای جشن گرفته می‌شود. ببرها را به راحتی می‌توان با نوارهای نارنجی و سیاه روی صورت و بدنشان شناسایی کرد.
روز جهانی ببر اولین بار در سال 2010 جشن گرفته شد، زیرا مشخص شد که 97 درصد از ببرهای وحشی در قرن گذشته ناپدید شده‌اند. از دست دادن زیستگاه، تغییرات آب و هوایی و شکار غیرقانونی تنها برخی از عوامل کاهش جمعیت ببرها هستند. هدف از نامگذاری این روز حفظ ببرها و همچنین حفاظت و گسترش زیستگاه آنها نیز می‌باشد. 
از بین رفتن روزافزون زیستگاه این جانوران به این معنی است که درگیری بین ببرها و انسان‌ها در حال افزایش است. ببرها ممکن است در جمعیت انسانی سرگردان شوند که برای مردم و همچنین این گربه‌های باشکوه نگران کننده است.

کتابک برای روز جهانی ببر کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

ببر کوچولو جمع و جور می‌ کند – مجموعه بچه‌‌ی باهوش/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب ببر کوچولو جمع و جور می‌ کند – مجموعه بچه‌‌ی باهوش/ خرید کتاب ببر کوچولو جمع و جور می‌ کند – مجموعه بچه‌‌ی باهوش)
دو ببر شجاع، زیر نور ماه/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب دو ببر شجاع، زیر نور ماه/ خرید کتاب دو ببر شجاع، زیر نور ماه)
هیس! ببر را بیدار نکنیم!/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب هیس! ببر را بیدار نکنیم!/ خرید کتاب هیس! ببر را بیدار نکنیم!)
من هم ببرم/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب من هم ببرم/ خرید کتاب من هم ببرم)
مثل یک ببر بخواب/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب مثل یک ببر بخواب/ خرید کتاب مثل یک ببر بخواب)
ری ری راه راه، ببری که صدایش را گم کرد – قصه‌های شیرین جنگل ۲/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب ری ری راه راه، ببری که صدایش را گم کرد – قصه‌های شیرین جنگل ۲/ خرید کتاب ری ری راه راه، ببری که صدایش را گم کرد – قصه‌های شیرین جنگل ۲)
شب‌بخیر، ببر عزیز! – قصه های قبل از خواب/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب شب‌بخیر، ببر عزیز! – قصه های قبل از خواب/ خرید کتاب شب‌بخیر، ببر عزیز! – قصه های قبل از خواب)
آقای ببر وحشی می شود/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آقای ببر وحشی می شود/ خرید کتاب آقای ببر وحشی می شود)
ببر کوچولوی تنها – مجموعه غذایی که می‌خوریم/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ببر کوچولوی تنها – مجموعه غذایی که می‌خوریم/ خرید کتاب ببر کوچولوی تنها – مجموعه غذایی که می‌خوریم)
وینی‌پو خرس کوچولو و ببری – بگرد و پیدا کن/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب وینی‌پو خرس کوچولو و ببری – بگرد و پیدا کن/ خرید کتاب وینی‌پو خرس کوچولو و ببری – بگرد و پیدا کن)
وای پاناما قشنگ است! – داستان‌های خرسی و ببری/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب وای پاناما قشنگ است! – داستان‌های خرسی و ببری/ خرید کتاب وای پاناما قشنگ است! – داستان‌های خرسی و ببری)
بیا گنج پیدا کنیم! – داستان‌های خرسی و ببری/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب بیا گنج پیدا کنیم! – داستان‌های خرسی و ببری/ خرید کتاب بیا گنج پیدا کنیم! – داستان‌های خرسی و ببری)
نامه برای ببری – داستان‌های خرسی و ببری/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب نامه برای ببری – داستان‌های خرسی و ببری/ خرید کتاب نامه برای ببری – داستان‌های خرسی و ببری)
سلام کوچولو! – داستان‌های خرسی و ببری/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب سلام کوچولو! – داستان‌های خرسی و ببری/ خرید کتاب سلام کوچولو! – داستان‌های خرسی و ببری)
ببر دیگر عصبانی نمی‌شود – رفتارهای خوب/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ببر دیگر عصبانی نمی‌شود – رفتارهای خوب/ خرید کتاب ببر دیگر عصبانی نمی‌شود – رفتارهای خوب)
روباه می‌خواهد ببر باشد – مجموعه روباه/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب روباه می‌خواهد ببر باشد – مجموعه روباه/ خرید کتاب روباه می‌خواهد ببر باشد – مجموعه روباه)
خرس کوچولو گفت من خوبت می‌کنم – مجموعه خرسی و ببری/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرس کوچولو گفت من خوبت می‌کنم – مجموعه خرسی و ببری/ خرید کتاب خرس کوچولو گفت من خوبت می‌کنم – مجموعه خرسی و ببری)
امروز سی تا ببر را داغون می‌كنم/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب امروز سی تا ببر را داغون می‌كنم/ خرید کتاب امروز سی تا ببر را داغون می‌كنم)
بیا مهمانی بگیریم – داستان‌های خرسی و ببری/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب بیا مهمانی بگیریم – داستان‌های خرسی و ببری/ خرید کتاب بیا مهمانی بگیریم – داستان‌های خرسی و ببری)
ببر جوان و انسان پیر/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ببر جوان و انسان پیر/ خرید کتاب ببر جوان و انسان پیر)
امروز سی‌تا ببر را داغون می‌کنم – مجموعه قصه‌های یک‌جورکی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب امروز سی‌تا ببر را داغون می‌کنم – مجموعه قصه‌های یک‌جورکی/ خرید کتاب امروز سی‌تا ببر را داغون می‌کنم – مجموعه قصه‌های یک‌جورکی)
یک فنجان دانستنی درباره‌ی ببرها/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی ببرها/ خرید کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی ببرها)
آیا ببر علف می‌خورد؟ – مجموعه علوم برای کودکان/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب آیا ببر علف می‌خورد؟ – مجموعه علوم برای کودکان/ خرید کتاب آیا ببر علف می‌خورد؟ – مجموعه علوم برای کودکان)
در جست و جوی ببر گم شده – مجموعه خانم معلم پرنده (جلد ۱)/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب در جست و جوی ببر گم شده – مجموعه خانم معلم پرنده (جلد ۱)/ خرید کتاب در جست و جوی ببر گم شده – مجموعه خانم معلم پرنده (جلد ۱))
سایه‌ی هیولا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب سایه‌ی هیولا/ خرید کتاب سایه‌ی هیولا)
ببر خیزان/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ببر خیزان/ خرید کتاب ببر خیزان)
ببر هیرکانی – مجموعه حیات وحش ایران/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ببر هیرکانی – مجموعه حیات وحش ایران/ خرید کتاب ببر هیرکانی – مجموعه حیات وحش ایران)

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on