فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی خوردن یک سیب، ۲۵ شهریور

«روز جهانی خوردن یک سیب» هر سال سومین شنبه ماه سپتامبر جشن گرفته می‌شود تا افراد را به خوردن سیب تشویق ‌کند. گفته می‌شود که خوردن یک سیب در روز می‌تواند بسیاری از بیماری‌ها را از انسان  دور نگاه دارد. بنابراین در جشن گرفتن برای خوردن این میوه ارزشمند تردیدی وجود ندارد! سیب در بسیاری از داستان‌ها و اشعار نیز به طور برجسته‌ای به چشم می‌خورد و دارای اهمیت منحصر به فردی است. 

خاستگاه سیب آسیای مرکزی است. سیب ابتدا در نزدیکی رشته کوه تیان شان در قرقیزستان و قزاقستان یافت شد. تاجرانی که از جاده ابریشم استفاده می‌کردند موجب ورود سیب به اروپا شدند. پس از آن سیب به آمریکا برده شد. سیب از خانواده گل رز است. بیش از 2500 گونه سیب در ایالات متحده و 7500 گونه در سراسر جهان رشد می‌کند.

 

کتابک برای روز جهانی خوردن یک سیب کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

تالاپ، سیب افتاد – مجموعه قصه ‎ها و تصویرها/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب تالاپ، سیب افتاد – مجموعه قصه ‎ها و تصویرها/ خرید کتاب تالاپ، سیب افتاد – مجموعه قصه ‎ها و تصویرها)
۵ تا سیب برای آهو کوچولو – مجموعه ریاضی برای نی‌نی‌ها/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب ۵ تا سیب برای آهو کوچولو – مجموعه ریاضی برای نی‌نی‌ها/ خرید کتاب ۵ تا سیب برای آهو کوچولو – مجموعه ریاضی برای نی‌نی‌ها)
موشی و درخت سیب (کتاب پارچه ای)/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب موشی و درخت سیب (کتاب پارچه ای)/ خرید کتاب موشی و درخت سیب (کتاب پارچه ای))
بگو سیب – مجموعه‌ی داستان‌های چارلی و لولا/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب بگو سیب – مجموعه‌ی داستان‌های چارلی و لولا/ خرید کتاب بگو سیب – مجموعه‌ی داستان‌های چارلی و لولا)
جوجه‌تیغی و درخت سیب/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب جوجه‌تیغی و درخت سیب/ خرید کتاب جوجه‌تیغی و درخت سیب)
جانمی جان! جشن پای سیب – مجموعه آملیا بدلیا/ برای ۷ تا ۹ سال/ معرفی کتاب جانمی جان! جشن پای سیب – مجموعه آملیا بدلیا/ خرید کتاب جانمی جان! جشن پای سیب – مجموعه آملیا بدلیا)
قصه‌ی سارا، مربای سیب و رودخانه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب قصه‌ی سارا، مربای سیب و رودخانه/ خرید کتاب قصه‌ی سارا، مربای سیب و رودخانه)

برایم بگو از سیب – مجموعه برایم بگو از/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب برایم بگو از سیب – مجموعه برایم بگو از/ خرید کتاب برایم بگو از سیب – مجموعه برایم بگو از)
مرگ بالای درخت سیب/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب مرگ بالای درخت سیب/ خرید کتاب مرگ بالای درخت سیب)
مامانی روی درخت سیب/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب مامانی روی درخت سیب/ خرید کتاب مامانی روی درخت سیب)
شاید سیب باشد – فیلسوف کوچک ۱/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب شاید سیب باشد – فیلسوف کوچک ۱/ خرید کتاب شاید سیب باشد – فیلسوف کوچک ۱)
بیا بگیر سیب را/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب بیا بگیر سیب را/ خرید کتاب بیا بگیر سیب را)

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on