فهرست کتابک به مناسبت روز درخت سیب، ۱۶ دی

۱۶ دی‌ماه برابر با ششم ژانویه «روز درخت سیب» است. روز درخت سیب را می‌توان به دلیل فواید سلامتی موجود در این میوه دلپذیر، «روز کنار گذاشتن پزشک» نامید!

درخت سیب درختی برگریز از خانواده گل رز است. خاستگاه سیب‌ها آسیای مرکزی است. سپس سیب به اروپا و بعد به آمریکای شمالی برده شد. این احتمال وجود دارد که درختان سیب قدیمی‌ترین درختی باشند که کشت شده‌اند.

با توجه به سفر طولانی سیب در سراسر جهان و این واقعیت که آنها هنوز هم یکی از محبوب‌ترین غذاهای امروزی هستند، سخت نیست که بفهمیم چرا این روز شایسته جشن گرفتن است! جشن روز درخت سیب، ابتدا جشنی بود که برای یک درخت سیب کهنسال حدودا دو قرنی گرفته می‌شد. با گذشت زمان، این روز به جشن خود میوه سیب تبدیل شد.

 

کتابک برای روز درخت سیب کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

موشی و درخت سیب (کتاب پارچه ای)‌/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب موشی و درخت سیب (کتاب پارچه ای)‌/ خرید کتاب موشی و درخت سیب (کتاب پارچه ای)‌)

موشه و درخت سیب/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب موشه و درخت سیب/ خرید کتاب موشه و درخت سیب)

جوجه‌تیغی و درخت سیب/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب جوجه‌تیغی و درخت سیب/ خرید کتاب جوجه‌تیغی و درخت سیب)

مامانی روی درخت سیب/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مامانی روی درخت سیب/ خرید کتاب مامانی روی درخت سیب)

جنگ سیب/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب جنگ سیب/ خرید کتاب جنگ سیب)

مرگ بالای درخت سیب/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب مرگ بالای درخت سیب/ خرید کتاب مرگ بالای درخت سیب)

درخت بخشنده/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب درخت بخشنده/ خرید کتاب درخت بخشنده)

پریزادان درخت سیب/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پریزادان درخت سیب/ خرید کتاب پریزادان درخت سیب)

قصه ی سارا، مربای سیب و رودخانه/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب قصه ی سارا، مربای سیب و رودخانه/ خرید کتاب قصه ی سارا، مربای سیب و رودخانه)

دزدی که پروانه شد/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب دزدی که پروانه شد/ خرید کتاب دزدی که پروانه شد)

سلام کسی آن جا نیست؟/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب سلام کسی آن جا نیست؟/ خرید کتاب سلام کسی آن جا نیست؟)

 

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on