فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی بازیافت، ۲۸ اسفند

«روز جهانی بازیافت» در 18 مارس برابر با ۲۸ام اسفندماه هر سال برگزار می‌شود. هدف از نامگذاری این روز ترویج بازیافت از طریق آموزش به مردم است. 

شما می توانید به روش های مختلفی بازیافت کنید، یکی از آنها استفاده مجدد از محصول است. به جای دور انداختن وسایل قدیمی، باید به دنبال راه‌هایی برای استفاده مجدد از آنها باشیم. 


کتابک برای «روز جهانی بازیافت» کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

من و زمین/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب من و زمین/ خرید کتاب من و زمین)

بیا با هم بازیافت کنیم – مجموعه بیا باهم/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب بیا با هم بازیافت کنیم – مجموعه بیا باهم/ خرید کتاب بیا با هم بازیافت کنیم – مجموعه بیا باهم)

من دنیا را دوست دارم/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب من دنیا را دوست دارم/ خرید کتاب من دنیا را دوست دارم)

یک داستان محشر/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب یک داستان محشر/ خرید کتاب یک داستان محشر)

موشک کاغذی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب موشک کاغذی/ خرید کتاب موشک کاغذی)

خانه‌ی سبز/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خانه‌ی سبز/ خرید کتاب خانه‌ی سبز)

مسابقه‌ی سبز/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مسابقه‌ی سبز/ خرید کتاب مسابقه‌ی سبز)

خرگوش و بازیافت/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرگوش و بازیافت/ خرید کتاب خرگوش و بازیافت)

نجات دنیا در چند ساعت/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب نجات دنیا در چند ساعت/ خرید کتاب نجات دنیا در چند ساعت)

هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد!/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد!/ خرید کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد!)

چرا باید زباله‌ها را بازیافت کنم؟ – مجموعه‌ چرا باید؟/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چرا باید زباله‌ها را بازیافت کنم؟ – مجموعه‌ چرا باید؟/ خرید کتاب چرا باید زباله‌ها را بازیافت کنم؟ – مجموعه‌ چرا باید؟)

دایناسور حافظ محیط زیست/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب دایناسور حافظ محیط زیست/ خرید کتاب دایناسور حافظ محیط زیست)

هر چیزی را دور نریز/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب هر چیزی را دور نریز/ خرید کتاب هر چیزی را دور نریز)

بازآوری، بازگردانی و بازیافت/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازآوری، بازگردانی و بازیافت/ خرید کتاب بازآوری، بازگردانی و بازیافت)

بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف آب/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف آب/ خرید کتاب بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف آب)

بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف شیشه/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف شیشه/ خرید کتاب بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف شیشه)

بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف فلزات/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف فلزات/ خرید کتاب بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف فلزات)

بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف مواد غذایی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف مواد غذایی/ خرید کتاب بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف مواد غذایی)

چرا باید نگران کره زمین باشیم؟/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب چرا باید نگران کره زمین باشیم؟/ خرید کتاب چرا باید نگران کره زمین باشیم؟)

گریس خالی طرفدار محیط زیست/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب گریس خالی طرفدار محیط زیست/ خرید کتاب گریس خالی طرفدار محیط زیست)

بازیافت/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازیافت/ خرید کتاب بازیافت)

بازیافت برای کودکان/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازیافت برای کودکان/ خرید کتاب بازیافت برای کودکان)

بازیافت چیست؟/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازیافت چیست؟/ خرید کتاب بازیافت چیست؟)

بازیافت کاغذ/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازیافت کاغذ/ خرید کتاب ٰبازیافت کاغذ)

بازیافت و کاهش زباله/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب بازیافت و کاهش زباله/ خرید کتاب بازیافت و کاهش زباله)

با زباله چه کنیم؟/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب با زباله چه کنیم؟/ خرید کتاب با زباله چه کنیم؟)

جهان ترسناک بدون بازیافت/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب جهان ترسناک بدون بازیافت/ خرید کتاب جهان ترسناک بدون بازیافت)

شناخت زباله و بازیافت – مجموعه با گام‌های کوچک/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب شناخت زباله و بازیافت – مجموعه با گام‌های کوچک/ خرید کتاب شناخت زباله و بازیافت – مجموعه با گام‌های کوچک)

زمین، کمک!/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب زمین، کمک!/ خرید کتاب زمین، کمک!)

پسماندهای خانگی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پسماندهای خانگی/ خرید کتاب پسماندهای خانگی)

مجموعه دانستنی های زیست محیطی برای آموزشگران، کتاب پنجم: زباله/ برای بزرگسالان/ (معرفی کتاب مجموعه دانستنی های زیست محیطی برای آموزشگران، کتاب پنجم: زباله/ خرید کتاب مجموعه دانستنی های زیست محیطی برای آموزشگران، کتاب پنجم: زباله)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on