مرحله الگو برداری (۵ تا ۶ سال)

مرحله الگو برداری (۵ تا ۶ سال)

مرحله الگو برداری/طرح کلی

از دیدگاه ویکتور لونفیلد:

پس از چندی کودک وارد مرحله «الگو یا طرح» می شود، روشی قطعی برای به تصویر کشیدن شی یا یک موضوع. هرچند که این الگو برداری ممکن است در صورت تمایل کودک به نشان دادن موضوعی مهم دستخوش تغییراتی شود. این الگو برداری ها نشان دهنده درک کودک از مفاهیم و موضوعات است. در این مرحله، در شیوه و فضای قرار گیری عناصر دیداری نظمی خاص وجود دارد: همه چیز بر روی خط مبنا (یک خط فرضی) قرار می گیرد.

چشم انداز (منظره)

از دیدگاه بتی ادواردز:

در پنج یا شش سالگی، مهارت های کودک گسترش می یابد و می تواند با کنار هم قرار دادن مجموعه ای از نشانه ها منظره ای خلق کند. این نشانه ها به صورت شرطی و تکرار شونده هستند. خط آبی و دایره زرد در بالای صفحه و خط سبز در پایین صفحه به صورت نمادین نشان دهنده آسمان و زمین اند. در این دوره مناظر با دقت ساخته می شوند، و این حس را القا می کنند که با تغییر یا کم و زیاد کردن حتی یک عنصر توازن تصویر به هم خواهد خورد.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.