دانستنی های زیست محیطی برای آموزشگران - کتاب دوم: هوا

کتاب «دانستنی‌های زیست‌محیطی برای آموزشگران – هوا» دومین جلد از مجموعه شش جلدی «دانستنی‌های زیست محیطی برای آموزشگران» است. این مجموعه با این هدف تهیه شده است که به مربیان کمک کند تا در نقش راهنما و تسهیل‌کننده، جوانان و نوجوانان را در شناخت و ترویج فرهنگ محیط‌زیستی یاری دهند. در این مجموعه هر کتاب شامل دو بخش است: منبع مربی و راهنمای آموزش.
در بخش منبع مربی این کتاب، پس از مقدمه‌ای درباره ی هوا و اهمیت آن در سه فصل به انواع آلاینده‌های هوا و مبارزه با آلودگی هوا پرداخته شده است. اطلاعات این بخش شامل اطلاعاتی پایه‌ای است که دانستن آن برای همگان سودمند و لازم است این اطلاعات مربی را در اجرای فعالیت‌های پیشنهادی در بخش دوم و پاسخ به پرسش های مخاطبان کمک خواهند کرد.
بخش دوم کتاب شامل ١٨ فعالیت عملی است که مناسب گروه سنی ١١ تا ١٦ سال به نظر می‌رسد. این فعالیت‌ها با هدف آشنایی مخاطبان با اهمیت هوا، ترکیب هوا، رابطه گیاهان و هوا و انواع آلاینده‌های هوا پیشنهاد شده‌اند. نویسندگان کتاب تلاش کرده‌اند فعالیت‌های طراحی شده سرگرم کننده باشند.
افزون بر این در مقدمه کتاب شیوه ی آموزش و یادگیری فعال، گام به گام توضیح داده شده است.

 

برای دریافت کتاب به پیوست زیر مراجعه کنید:

دانستنی های زیست محیطی برای آموزشگران - کتاب دوم: هوا

 

برگردان
مجتبی خادمی و همکاران
تهیه کننده
صفورا زواران حسینی
نویسنده
فاطمه یاراحمدی و همکاران
Submitted by editor3 on