"هفته بلندخوانی" برای خردسالان و کودکان پیش دبستان

VOORLEESWEEK 

بلندخوانی، آغاز شوقی همیشگی به خواندن کتاب ها است. هرسال، در هفته پایانی ماه نوامبر، بنیاد ترویج خواندن Stichting Lezen در فلندرز، منطقه ای در بلژیک، پروژه بلندخوانی کتاب را برگزار می کند.

مخاطبان اصلی پروژه، کودکان مهدکودک و مراکز پیش دبستانی هستند، اما کودکانی که خواندن می دانند و بزرگ تر هستند نیز می توانند از لذت گوش سپردن به داستان ها بهره مند شوند.

هفته بلندخوانی برای خردسالان و کودکان پیش دبستان

پیش از آغاز هفته بلندخوانی، نشست های آشنایی با روش های بلندخوانی و انواع کتاب های مناسب برای بلندخوانی، برای کسانی که با کودکان کار می کنند برپا می شود.
هفته بلندخوانی، با یک "صبحانه بلندخوانی" آغاز می شود و در هر یک از استان های فلندرز، مروجان کتابخوانی مشهور و خوش صدایی از میان خوانندگان،‌ بازیگران، سیاست مداران و گویندگان رادیو و تلویزیون برای گروه هایی از کودکان بلندخوانی می کنند.
Stichting Lezen در این هفته، شمار زیادی کتاب های جذاب و مناسب برای بلند خوانی، در اختیار مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی، کتابخانه ها، کتاب فروشی ها و بیمارستان ها قرار می دهد.

هفته بلندخوانی برای خردسالان و کودکان پیش دبستان

یک پوستر و یک دستنامه رایگان با رهنمودهایی درباره بلندخوانی با کودکان هم در مراکز درمانی، کتابخانه ها، مهدکودک ها و مراکز پیش‌دبستانی و کتاب فروشی ها پخش می شود.
در طول این هفته، Stichting Lezen می کوشد تا همه مردم منطقه را با لذت و اهمیت بلندخوانی برای کودکان آشنا کند.

برگردان:
گروه مترجمان کتابک
Submitted by admin on