مطالعات ادبیات کودک

عنوان لاتین:
Iranian Children's Literature Studies

مطالعات ادبیات کودک دوفصل نامه ی علمی - پژوهشی است که نخستین شماره ی آن ‌در بهار و تابستان ۱۳۸۹ منتشر شده است.

این نشریه با امتیاز دانشگاه شیراز و با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و مدیریت دکتر مصطفی سعادت و سردبیری دکتر کاووس حسن لی اداره می شود. در شیوه نامه ی مجله، هدف از انتشار آن تقویت روشمندی در پژوهش های ادبیات کودک و نوجوان و کمک به رشد بیشتر و بهتر نقد و تولید نظریه در عرصه ی ادبیات کودک و نوجوان ایران عنوان شده است. این نشریه در قطع ۱۶ در ۲۳ با جلد مقوایی به چاپ می رسد.

 

نشانی
شیراز، پردیس ارم، ساختمان پژوهشکده ی مطالعات اجتماعی، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، دفتر مجله ی مطالعات ادبیات کودک.
تلفن:
۶۴۶۰۷۶۳۳ - ۰۷۱۱
ایمیل:
clsjournal@shirazu.ac.ir
Submitted by editor3 on
Iranian Children's Literature Studies

مطالعات ادبیات کودک دوفصل نامه ی علمی - پژوهشی است که نخستین شماره ی آن ‌در بهار و تابستان ۱۳۸۹ منتشر شده است.

این نشریه با امتیاز دانشگاه شیراز و با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و مدیریت دکتر مصطفی سعادت و سردبیری دکتر کاووس حسن لی اداره می شود. در شیوه نامه ی مجله، هدف از انتشار آن تقویت روشمندی در پژوهش های ادبیات کودک و نوجوان و کمک به رشد بیشتر و بهتر نقد و تولید نظریه در عرصه ی ادبیات کودک و نوجوان ایران عنوان شده است. این نشریه در قطع ۱۶ در ۲۳ با جلد مقوایی به چاپ می رسد.

 

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
ایمیل
clsjournal@shirazu.ac.ir
نشانی
شیراز، پردیس ارم، ساختمان پژوهشکده ی مطالعات اجتماعی، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، دفتر مجله ی مطالعات ادبیات کودک.
تلفن
۶۴۶۰۷۶۳۳ - ۰۷۱۱
نوع محتوا
مکان