کتابخوانان به پیش!

کتابخوانان به پیش!

Vorleseclub

بلندخوانی برای کودکان سبب رشد مهارت های گفتاری و خواندن در آن‌ها می‌شود. متاسفانه والدین به ندرت برای کودکان خود کتاب می‌خوانند.

برای رفع این کمبود در یکی از شهرهای آلمان، افرادی متعهد می شوند که به طور افتخاری برای کودکان کتاب بخوانند. آن‌ها به کودکستان‌ها، مراکزآموزشی، کتابخانه‌ها، بیمارستان‌ها و دیگر نهاد‌ها سر می‌زنند و برای کودکان کتاب می‌خوانند و یا داستان تعریف می‌کنند.

شهر گوترزلو Gütersloh در آلمان، برای یافتن افراد داوطلب برای کتابخوانی، باشگاه بلندخوانی را راه اندازی کرده است. کتابخانه عمومی این شهر، اجرای این طرح را به عهده دارد و برای باشگاه عضو می‌گیرد. اعضای باشگاه بلندخوانی در این کتابخانه یک سمینار یک‌ روزه برای بلندخوانی می‌گذارند تا با زیر وبم بلندخوانی آشنا شوند.

باشگاه بلندخوانی در آلمان

 تمام شهروندان گوترزلو Gütersloh می‌توانند عضو این باشگاه شوند و برای کودکان شهر کتاب بخوانند. اعضای این باشگاه دو بار در سال فهرست کتاب‌های توصیه شده برای بلندخوانی و سه بار در سال روزنامه این باشگاه را از طرف کتابخانه عمومی این شهر به رایگان دریافت می‌کنند.

باشگاه بلندخوانی یکی از برنامه‌های طرح "لذت خواندن" است که از سال ۲۰۱۰ در این شهر به اجرا در می‌آید.

"لذت خواندن" طرحی برای ترویج خواندن است که انتشارات برتلزمان Bertelsmann با همکاری "بنیاد خواندن" Stiftung Lesen و موسسه گوته Goethe-Institut، آن را در شهر گوترزلو Gütersloh به اجرا می گذارد.

ديدگاه شما