همراه با کودکان در باران جست و خیز کنید

همراه با کودکان در باران جست و خیز کنید

 هرکس که تلاش کرده است تا کودکان را از پایکوبی کردن در گودال آب در پارکینگ ماشین ها منع کند، می داند که کودکان عاشق آب هستند.

این فکر را که روزهای بارانی موجب سرماخوردگی می شوند، از خود دور کنید! (ویروس ها، که مقصر اصلی در سرماخوردگی هستند، در هوای خشک گسترش پیدا می کنند). اگر در پیش بینی ها احتمال رعد یا برق وجود ندارد، کودکان تان را با چکمه های بارانی برای فعالیت "شالاپ شولوپ" کردن در آب به بیرون بفرستید. هنگامی که آن ها خیس و شادان از حضورشان در پارک آبی طبیعت باز می گردند، حوله و لباس های خشک را آماده داشته باشید.  

هنگامی که باران می بارد، جهان می خندند و متفاوت به نظر می رسد. از کودکان تان بپرسید که متوجه چه چیزی شدند: آیا پرندگان ساکت بودند؟ آیا ابرها متفاوت به نظر می رسیدند؟ آیا بارندگی زیاد صدایی شبیه جلز و ولز کباب روی آتش داشت؟ به کودک اجازه دهید انگشت های پایش را در گل و لای فرو کند تا حس لامسه اش تحریک و تقویت شود. 

یک چتر بردارید و با کودکتان در محله گردش کنید، کرم های خاکی را که در پیاده رو جمع شده اند، بشمارید. به کودکان بزرگتر اجازه دهید رقابت کنند که چه کسی می تواند بزرگترین شالاپ شولوپ را حتی در گودال های کوچک داشته باشد.   

ديدگاه شما