شکل و کارکرد، پژوهشی برای دبستانی‌ها

شکل و کارکرد، پژوهشی برای دبستانی‌ها

Form and Function

گروه بندی: زیست شناسی

سطح بندی: اول تا چهارم دبستان

میزان دشواری طرح: آسان

زمان تقریبی لازم برای تکمیل طرح: یک روز

موضوع: بدن جانوران دارای چه ویژگی هایی است که به آن ها امکان بقا و پایداری در محیط زیست خود را می دهد؟

مواد و تجهیزات:

 • رایانه با دسترسی به اینترنت
 • کتاب های مرجع مربوط به جانوران
 • دایره المعارف

مقدمه

قلمرو جانوران بسیار گوناگون است. در این قلمرو، مارمولک هایی چنان کوچک وجود دارند که روی یک سکه جا می گیرند و نهنگ های آبی رنگی که از یک اتوبوس شهری بزرگترند. برخی پا دارند، برخی باله و بعضی بدون هیچ اندامی که به راه رفتن کمک کند، می خزند. این جانوران به گونه ای تکامل یافته اند که شکل بدن شان به آن ها امکان می دهد در زیستگاه شان زندگی و رشد کنند، مانند پستانداران نخستین با انگشتانی که قابلیت حرکت در جهت مخالف دارند. برخلاف دیگر جانوران، آن ها می توانند طعمه های شان را در چنگ شان بگیرند و نگه دارند. مشاهده ی این جانوران بود که سرانجام ما را به دستیابی به مهارت های حرکتی مناسب و تکامل ابزار هدایت کرد. این تغییرات تکاملی برای رشد انسان و فناوری، حیاتی بودند.

بدن جانوران دارای چه ویژگی های دیگری است که به آن ها در زیستگاه خود امکان بقا می دهد؟

اصطلاحات، مفاهیم و پرسش های پیش زمینه ی پژوهش

 • رده بندی
 • جانوران
 • تکامل
 • گوناگونی
 • سازگاری

پرسش پژوهش

 • این پرسش، به جانوری که دانش آموز برای پژوهش انتخاب می کند، بسیار وابسته است.

نمونه ها:

 • چرا گورخرها خط های سیاه و سفید دارند؟
 • چگونه شکل ماهی به آن امکان می دهد به سرعت شنا کند؟
 • چرا بازوهای میمون از پاهایش بلند ترند؟

روش پژوهش

۱. یک جانور انتخاب کنید.

الف) این جانور کجا زندگی می کند؟

ب) چگونه غذا می خورد؟

ج) آیا شکارچی دارد؟

۲. این جانور چه شکلی است ؟

الف) شمار پاها / باله ها.

ب) رنگ/ نقش.

ج) آیا دم دارد؟

د) دندان هایش چه شکلی اند؟

ه) چنگال ها/دست هایش چه شکلی اند؟

۳. این ویژگی ها چگونه برای زندگی، تغذیه و دفاع از خود و بچه هایشان، به آن ها کمک می کنند؟

نمونه:

۱. شیرها

الف) در صحراهای افریقا و آسیا زندگی می کنند.

ب) پستانداران بزرگ: گاوهای وحشی افریقایی، ایمپالا (آهوی افریقایی)، بوفالو، گورخر.

ج) شکارچی طبیعی ندارند. دیگر شیرها و انسان می توانند شیرها را بکشند.

۲. وزن شیرها بین ۲۲۵ -۱۲۰ کیلو گرم است.

الف) چهارپا هستند.

ب) رنگ شان خرمایی روشن است. نرها یال بزرگی دارند.

ج) دم دارند.

د) دندان های شان بزرگ و تیزند.

ه) چنگال های بزرگ با پنجه های تیز دارند.

۳. ویژگی های بدنی شیر به آن امکان می دهد که:

الف) تند و با گام های بلند بدود، با بدن بزرگ و قدرتمندش پستانداران بزرگ را تعقیب کند و بکشد.

ب) پستانداران بزرگ را بخورد، با دندان های بزرگ و تیزش گوشت و عضله های طعمه را بدرد.

ج) با محیط همرنگ شود- رنگ خرمایی اش شبیه رنگ های طبیعت صحراست.

د) طعمه اش را بترساند، یالش آن را بزرگتر و خطرناک تر نشان می دهد.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.