همیشه در کنار من نیستند، پس آن ها را می خوانم!

 Leselotte ، پروژه بسیار محبوبی برای کودکان و آموزگاران در منطقه South Tyrol در شمال ایتالیاست. این پروژه شامل ۲۵ کیف کتاب است.

در هر بسته یک کتاب تصویری وجود دارد. بیشتر کتاب هایی که در این پروژه استفاده می شوند تازه چاپ هستند. قصد بسته ها هم مهدکودک ها و کلاس های پایه اول دبستان است. بسته های کتاب Leselotte، پس از این که به یک مهدکودک وارد شدند، سه هفته در آن جا می مانند و سپس از آن جا به کلاس اول می روند.

این واقعیت که کودکان می دانند بسته ها قرار نیست برای همیشه در اختیار آن ها باشند، رمز اصلی موفقیت این پروژه است. آن ها بسیار کنجکاو هستند؛ بنابراین می خواهند که از همه داستان های کتاب ها سر در آورند و تلاش می کنند تا همه کتاب ها را در این مدت سه هفته ای بخوانند.

 

پدر و مادرها در این سه هفته به مهدکودک می آيند تا کتاب ها را برای کودکان بلندخوانی کنند. آموزگاران هم زمان بیشتری را برای خواندن کتاب با بچه ها سپری می کنند. Leselotte یک دفترچه سفرنامه هم دارد. پدر و مادرها و آموزگاران در این دفترچه، عکس هایی از کودکان می چسبانند و خاطراتی درباره سفر Leselotte به مهد یا مدرسه شان می نویسند.

از آغاز سال تحصیلی، شش Leselotte برای گردش در مدرسه ها و مهدکودک ها فرستاده شده اند. بسته ها در پایان سال تحصیلی به موسسه برمی گردند در حالی که سفرنامه ها پر از خاطرات کودکان از خواندن کتاب هاست.

این پروژه را موسسه LeseForum در منطقه خودمختار  South Tyrol در شمال ایتالیا اجرا می کند.  

برگردان:
گروه مترجمان کتابک
Submitted by admin on