آموزش تنوع زیستی به دانش آموزان

این متن را ایرج مومنی زاد، آموزگار مدرسه راهنمایی نمونه دولتی ديّر علاقه مند به آموزش محیط زیست به کودکان برای آشنا کردن آن ها با مفهوم تنوع زیستی تهیه کرده است:

تنوع زیستی، یعنی گوناگونی و تفاوت  بین همه ی موجودات زنده روی کره زمین.

نگاهی به طبیعت اطراف خود بیاندازید؛ به تعداد خیلی کمی از موجودات برمی خورید که دقیقا به هم شبیه باشند. برای نمونه به همین گونه خودمان یعنی انسان دقت کنید. در میان افراد خانواده مان، دوستان مان، آموزگاران مان و یا همسایه های مان شباهت کمی می توانیم بیابیم. 

برای درک بهتر به تصاویر زیر بنگرید. در همه ی تصاویر قورباغه می بینید، اما هر کدام با دیگری متفاوت است:

ما با نهنگ ، شتر، میمون و دیگر جانوران متفاوت هستیم. و همچنین ما با هم دیگر فرق داریم.

چیز دیگری که در جهان طبیعت گوناگون و متفاوت است، روش های متفاوت گیاهان و جانوران در برخورد  با محیط اطراف شان است. تنوع زیستی همچنین تنوع در اکوسیستم ها است.  در هر "اکوسیستم" گیاهان و جانوران به هوا، نوع  خاک، مقدار آب و دیگر موجودات زنده ی اطراف آن ها وابسته اند. برای بقاء و زنده ماندن به هم دیگر وابسته اند. تصاویر زیر تنها نمونه های کوچکی از " اکوسیستم" را نشان می دهند.

"اکوسیستم های" متفاوت بسیاری در سرتاسر جهان وجود دارد. " اکوسیستم هایی" با بیشترین گونه ها و این یعنی تنوع زیستی بیشتر. 

چرا تنوع زیستی  اهمیت دارد؟

وجود انواع زیاد گیاهان و جانوران برروی این سیاره مفید است، زیرا:

  • برخی از گونه هایی که هنوز برای ما ناشناخته اند، ممکن است منبعی برای دارو و یا غذاهایی باشند که کشف نشده ند.
  • برخی از گونه های گیاهان و جانوران عهده دار پاکیزگی محیط هستند. 
  • برخی از گیاهان نیاز به گرده افشانی توسط دیگر موجودات دارند. گیاهان چون نمی توانند حرکت کنند، کار گرده افشانی آن ها را جانوران انجام می دهند. اگر این جانوران نباشند گیاهان به سرعت منقرض می شوند. 
  • برای نمونه، اگر تنها یک نوع  ذرت وجود داشته باشد، یک آفت کافی است تا همه ی این نوع ذرت را برروی کره ی زمین از بین ببرد. اما به دلیل گوناگونی زیستی، بیش از یک گونه ذرت با مقاومت های متفاوت در برابر آفت های مختلف وجود دارد.

اکنون که با تنوع زیستی و اهمیت آن آشنا شدید لطفا برای مان بنویسید:

  • اگر تنوع زیستی در جهان ما وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد؟ و بر ما و جهان ما چه تاثیری داشت؟
  • آیا برای حفظ تنوع زیستی دریایی چه کار می توانیم انجام دهیم؟ 
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۳-۰۲ ۱۶:۱۷
برگردان:
ایرج مومنی زاد
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.