کارآگاه در کتابخانه

کارآگاه خصوصی در کتابخانه

"کارآگاه"  طرح پیشنهادی برای کتابخانه های کودکان و نوجوانان در آلمان است.

مخاطبان این پروژه کودکان کودکستانی هستند. کودکان به عنوان کارآگاه رسانه ها، با سامانه رده بندی در کتابخانه آشنا می شوند. مدت اجرای این طرح نزدیک به ۹۰ دقیقه است.

ابزار لازم برای اجرای پروژه عبارتند از:

  • رد پا 
  • جوهر برای انگشت نگاری
  • ورقه کاغذ سفید رنگ
  • کتاب "تام کوچک، کارآگاه می شود" اثر Heinz Münchow
  • موسیقی فیلم  

تدارک برای اجرای طرح:

  • منابع کتابخانه (فقط کتاب های مصور، بازی ها و سی دی ها)  را در قفسه کتاب ها جا به جا می کنیم، البته به شیوه ای که یافتن آنها برای کودکان آسان باشد.
  • رد پاها را برای یافتن منابع های جا به جا شده، بر روی زمین قرار می دهیم
  • سی دی موسیقی فیلم  پلنگ صورتی را برای شنیدن آماده می کنیم

اجرای طرح:

پس از خوش‌آمد گویی، اعلام می کنیم: "ما امروز کارآگاه هستیم. مانند کارآگاه های واقعی نخست باید انگشت نگاری بکنیم." 

هر کودک دوبار اثر انگشت خود را بر روی کاغذ ثبت می کند. یکبار بر روی یک ورقه کاغذ برای خود  و بار دیگر به طور مشترک با کودکان دیگر بر روی یک صفحه کاغذ برای کتابخانه.

سپس کودکان همراه با موسیقی "پلنگ صورتی" پاورچین پاورچین در کتابخانه راه می روند و با دقت به دور و بر خود نگاه می کنند. هر وقت موسیقی قطع می شود کودکان باید پنهان شوند. پس از پایان این بازی کودکان دوباره به نقطه آغاز بر می گردند.

به کودکان شرح می هیم که  دزد کتاب به کتابخانه دستبرد زده و منابع را درقفسه کتاب ها جا به جا کرده و در جای نادرستی قرار داده است. کودکان رد پا ها را دنبال می کنند و منابع جا به جا شده را می یابند. اکنون کودکان باید این رسانه ها را به جای اصلی شان برگردانند. برای انجام این کار باید از کد مخفی (شماره رده بندی کتاب ها و یا در کتابخانه کودکان و نوجوانان برچسب های رنگی) استفاده کنند.

پس از پایان  جست و جو در کتابخانه، کودکان می توانند به تنهایی در کتابخانه گشت بزنند. در این فاصله از ورقه کاغذای که حاوی اثر انگشت کودکان است کپی می کنیم. هر کودک یک کپی از آن را دریافت می کند. اثر انگشت ها بر روی ورقه اصلی  را قیچی کرده و به کودکان نشان می دهیم. کودکان باید تشخیص بدهند که هر اثر انگشت به چه کسی تعلق دارد. در پایان، کتاب "تام کوچک، کارآگاه می شود" را برای آن ها می خوانیم.

نکته: این کتاب در ایران چاپ نشده است.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.