طرح سلام کتاب ۴ برای مادران شهر اوز اجرا شد

طرح سلام کتاب ۴، برای مادران شهر اوز اجرا شد

شورای کتاب کودک طرح "سلام کتاب ۴" را در شهر اوز در استان فارس اجرا کرد.

این طرح به دعوت کتابخانه بانو وکودک و نوجوان عصراوز  ترتیب داده شد و فرشته دباغ و فرشته قبادی، دو نفر از مروجان شورای کتاب کودک، همراه با فاطمه مرتضایی فرد، از اعضای هیئت مدیره شورا، برای اجرای طرح به شهر اوز سفر کردند.

کتابخانه بانو و کودک و نوجوان عصر اوز پیش از این سه طرح سلام کتاب ۱، ۲ و ۳ را به ترتیب برای کودکان و نوجوانان گروه های سنی پیش دبستان، دبستان و راهنمایی و دبیرستان اجرا کرده بود. طرح "سلام کتاب ۴" برای مادران و زنان و با حمایت خیرین شهر اوز برگزار شد. این طرح به شکل کارگاه های آموزشی در نوبت های صبح و بعد از ظهر تشکیل شد. کارگاه های صبح درباره قصه و قصه گویی و کارگاه های بعداز ظهر با موضوع مهارت های زندگی ، ترویج فرهنگنامه و بازی های سنتی وسبد خواندن اجرا شدند. 

در روز اول برای آشنایی با موضوع  تمام شرکت کنندگان و مدرسان دایره وار ایستادند و همزمان باخواندن شعری ویژه، خودرا معرفی کردند. سپس چشمهای خود را بسته و به دوران کودکی خود پرواز کردند. آن ها قصه هایی را که برای شان گفته شده بود، کتاب هایی را که خوانده بودند، کسانی که برای شان قصه گفته بودند و چیزهایی که مادر و پدرشان به جز غذا وپوشاک برای شان تهیه دیده بودند را بیاد آوردند و به این پرسش که در چنین مواقعی چه احساسی به شما دست می داد، پاسخ دادند. سپس در قالب پرسش و پاسخ وارد بحث اصلی یعنی تعریف قصه گویی و کتابخوانی، اهداف و فواید آن شدند.

در پایان روز سوم از طرف برگزارکنندگان "سلام کتاب ۴"،  فتحیه فتحی و فوزیه خضری و حامیان این طرح کتابی به رسم یادبود به شرکت کنندگان اهدا شد و در پایان، مراسم اختتامیه برگزارشد که با اجرای نمایش، مسابقه در جهت ترویج خواندن، قصه گویی و موسیقی و گفت و گو با مجریان و مدرسان همراه بود. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۴-۱۹ ۱۵:۰۶
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
نویسنده:
فاطمه مرتضایی فرد
متن سفارشی:

ديدگاه شما