بازیچه‌های بچه‌ها - پروین دولت آبادی

بازیچه‌های بچه‌ها - پروین دولت آبادی

آی بادبادک!

آی جغجغه!

آی فرفره!

بازیچه دارم، بچه ها،

آی بچه های کوچه ها!

بازیچه های رنگ رنگ،

ارزان و زیبا و قشنگ!

آمد دوباره پیرمرد

آن پیرمرد دُوره گرد.

با آن نگاه مهربان،

آن پیرمرد خوش زَبان

گوید برای بچه ها

حرفی از آن بازیچه ها:

آی جغجغه، فریاد کن!

این بچه ها را شاد کن

آی فرفره، چَرخی بِزَن!

رقصی بکن در دست من!

آی بادبادک،

پرواز کن، بالا برو!

آزاد و بی پروا بَرو!

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۵-۰۴ ۱۹:۰۶
پدیدآورندگان:
دسته‌ها:
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.