بادکنک با دل پر-اصلان قزللو

بادکنک با دل پر،

شد سوار اسب بازیگوش باد

همه ی دستا دراز

همه با چشمای باز

همه فریاد زدند:

"باد بادی پیشم بیا"

"بادبادی پیشم بیا"

بادکنک نشست توی دستای گل

شده بود عاشق خنده های گل

بادکنک خارو ندید

تترقی ترکید!

دور گل چرخی زد

زیر یک بوته ی سبز

رفت به خواب!

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۱۲-۰۴ ۱۱:۱۴
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
نویسنده:
اصلان قزللو
متن سفارشی:

دیدگاه ها

عالی بود خیلی دوسش داشتم


ديدگاه شما