احمد رضا احمدی کاندیدای ایران برای جایزه هانس کریستین آندرسن ۲۰۱۰

احمد رضا احمدی کاندیدای ایران برای جایزه هانس کریستین آندرسن ۲۰۱۰

شورای کتاب کودک، احمد رضا احمدی نویسنده کودک و نوجوان را برای جایزه هانس کریستین آندرسن سال ۲۰۱۰ از ایران کاندید کرد. 

این جایزه که به نوبل ادبیات کودکان یا نوبل کوچک شناخته می شود هر دو سال به یک نویسنده و یک تصویرگر اهدا می شود. از ایران تا کنون تنها فرشید مثقالی در سال ۱۳۵۳ این جایزه را دریافت کرده است. در سال های گذشته هوشنگ مرادی کرمانی،‌ محمد رضا یوسفی و محمد هادی محمدی نیز از ایران کاندیداهای این جایزه بوده اند. دستیابی به این جایزه در رقابتی بسیار فشرده و سنگین و گاه پایاپای صورت می گیرد. تا کنون کشورهای اروپایی به علت سطح پیشرفته داستان نویسی و تصویرگری، بیشترین برندگان این جایزه بوده اند. در آندرسن ۲۰۰۸ روبرتو اینوچنتی از ایتالیا و یورگ شوبیگر از سوئیس برنده این جایزه بزرگ شدند. برندگان این جایزه از سوی هیئت داوران بین المللی برگزیده می شوند و جایزه به مجموعه آثار یک نویسنده یا تصویرگر اهدا می شود. یکی از معیار های گزینش برندگان داشتن سهم جاودان در ادبیات کودکان جهان و  تاثیر گذاری آن ها در عرصه ملی ادبیات کودکان است.

رییس هیئت داوران بین المللی این جایزه در سال ۲۰۰۸ زهره قایینی از ایران بوده است که برای سال ۲۰۱۰ نیز بار دیگر از سوی هیئت مدیره دفتر بین المللی ادبیات کودکان به این سمت برگزیده شده است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۱۲-۱۷ ۲۰:۵۸
متن سفارشی:

ديدگاه شما