لپ تاپ رایگان برای کودکان بومی استرالیا

۳۱ / ۳ / ۸۸

کودکان بومی ساکن  جزیره ای دورافتاده در استرالیا برای دست یافتن به امکانات آموزشی مناسب و برقراری ارتباط با دنیای فراتر از محیط زندگی خود لپ تاپ رایگان دریافت می کنند.

این جزیره دور افتاده نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر از سیدنی پایتخت استرالیا فاصله دارد و امکانات ارتباطی و آموزشی۱۲۰۰ دانش آموز آن بسیار محدود و ناچیز است با این حال دست اندرکاران اجرای این برنامه امیدوارند که با این کار بتوانند محدودیت و یکنواختی زندگی و ارتباط با دنیای اطراف را برای این کودکان تا اندازه ای کاهش دهند.
برنامه پخش لپ تاپ بین کودکان ساکن مناطق دورافتاده از سوی یک بنیاد خیریه بین المللی به نام «یک لپ تاپ برای هر کودک» انجام می شود که برای مبارزه با بی سوادی در جهان تاکنون یک و نیم میلیون رایانه بین دانش آموزانی از کشورهای رواندا، گینه نو و کامبوج پخش کرده است.
این بنیاد خیریه تاکنون ۲۰۰۰ رایانه نیز در میان دانش آموزان سه مدرسه در جامعه های بومی دور افتاده استرالیا که بی سوادی در آن ها آمار بالایی دارد پخش کرده و تصمیم دارد تا دو یا سه سال آینده ۴۰۰ هزار رایانه به کودکان بومی محروم از امکانات و شرایط آموزشی مناسب اهدا کند.
برابر با گزارش اتحادیه آموزش استرالیا برای اینکه امکانات و فرصت های آموزشی دانش آموزان بومی این کشور با شرایط آموزشی کودکان غیر بومی برابر شود به ۱.۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.
 

Submitted by editor6 on