ادبیات کودک و نوجوان ایران دانشگاهی می شود!

ادبیات کودک و نوجوان ایران دانشگاهی می شود!

"مرکز مطالعات ادبیات کودک" در دانشگاه شیراز اعلام کرد برنامه رشته ادبیات کودک برای کارشناسی ارشد که به ابتکار این مرکز طراحی شده بود، در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری تصویب شده و از سال تحصیلی آینده در دانشگاه شیراز اجرا می شود.

از سوی دیگر، منوچهر اکبری، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هم خبر داد که از سال تحصیلی آینده، این دانشکده در رشته ادبیات فارسی در ده گرایش، از جمله ادبیات کودک و نوجوان، در دو پایه کارشناسی ارشد و دکترا، دانشجو می پذیرد.    

ایجاد یک رشته تخصصی ادبیات کودک در تحصیلات تکمیلی دانشگاه های کشور، می تواند به بهتر شدن کیفیت آثار ارائه شده در زمینه ادبیات کودک و نوجوان و قرارگرفتن این بخش مهم از ادبیات ایران در جایگاه مناسب خود کمک کند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۶-۰۴ ۱۲:۱۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما