آموزش فیلم سازی به کودکان چیست؟

آموزش فیلم سازی به کودکان چیست؟

دپارتمان فيلم، صدا و گيم "مجتمع فنی تهران" با همکاری شبکه رادیویی "جوان" در برنامه ای به معرفی آموزش فيلم سازی به کودکان در اين رادیو مي پردازد.

صنم کیوانی مدير بخش آموزش فيلم سازی به کودکان در اين باره گفت: "با هماهنگی های انجام شده، قرار است هرجمعه ساعت ۸ تا ۹ شب در برنامه فانوس رادیو جوان در موج FM، فرکانس ۸۸/۱۰، درباره  آموزش فيلم سازی به کودکان و فرآیند آن به مخاطبان اطلاعات لازم داده شود."

مخاطبان این برنامه پدر و مادر کودکان و نوجوانان هستند و در هر برنامه، یکی از آموزشگران مجتمع فنی تهران در مورد ضرورت آموزش فیلم سازی به کودکان و نحوه  انتقال مفاهیم به آن ها توضیح می دهد. نخستین بخش برنامه، جمعه دوم بهمن از این شبکه رادیویی پخش شد.

مجتمع فنی تهران، برای کودکان و نوجوانان  ۷ تا ۹ و ۱۰ تا ۱۵ ساله، دوره های آموزش فيلم سازی برگزار می کند.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۱-۰۵ ۰۴:۴۹
متن سفارشی:

ديدگاه شما