در دو متر مربع محیط زیست سالم را ترویج کن!

در دو متر مربع محیط زیست سالم را ترویج کن!

اگر فضایی به اندازه دو متر مربع داشته باشی، چگونه از آن استفاده می کنی؟ اگر بخواهی این فضای کوچک را برای ترویج یک زمین پاک به کار ببری چه می کنی؟

بخش کودکان برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP Tunza) و "شبکه روز زمین" هماهنگ کننده برنامه های روز جهانی زمین، امسال برای به شوق آوردن کودکان در بزرگ داشت روز زمین، ابتکار جالبی به خرج داده اند. این دو سازمان طرحی را تدارک دیده اند به نام "در دو متر مربع برنامه ای اجرا کن!".

در این طرح، از کودکان در سراسر دنیا خواسته شده تا فضایی به ابعاد دو متر مربع در محیط زندگی یا در شهر یا روستای خود برگزینند و در آن با انتخاب خود یک برنامه زیست محیطی اجرا کنند. این برنامه می تواند هر چیزی باشد، از انجام یک کار هنری، کاشتن سبزیجات و گل ها، معرفی و ترویج استفاده از مواد بازیافت شونده و طبیعی و هر فعالیت ترویجی دیگر که با شیوه و فضای زندگی و همین طور خلاقیت آن ها مناسب باشد.

کودکان می توانند به تنهایی از فضای خود استفاده کنند و یا فضای خود را به فضای دوستان شان بپیوندند و فعالیت بزرگ تری انجام دهند. فعالیتی مانند کاشت درختان، یا تمیز کردن پارک ها و خیابان ها.

گردانندگان برنامه، هیچ محدودیتی برای اجرای آن در نظر نگرفته اند و کودکان می توانند با توجه به امکانات مکان زندگی خود برای شرکت در طرح، برنامه ریزی کنند. آن ها می توانند فضای دو متر مربعی خود را بر روی دیوار اتاق شان در نظر بگیرند و روی آن نقاشی کنند یا در دو جعبه بزرگ در فضای خانه خود گیاه بپرورانند و یا این که در حیاط مدرسه یا فضاهای عمومی فعالیت کنند. البته برای استفاده از فضاهای عمومی به اجازه بزرگ ترها نیاز دارند.

در دو متر مربع محیط زیست سالم را ترویج کن

کودکان و نوجوانانی که در این طرح شرکت می کنند، باید از خود در حال انجام فعالیت محیط زیستی چند عکس متوالی بگیرند و آن ها را در قالب یک عکس قرار دهند (فتو مونتاژ تهیه کنند) و آن را به وب سایت شبکه روز زمین بفرستند. برای این کار باید به این پیوند بروند و نام خود و پروژه خود را وارد کنند، توضیح کوتاهی درباره پروژه بنویسند و عکس مونتاژ شده را بارگزاری کنند.

در فراخوان برگزاری این طرح که در وب سایت روز زمین و در سایت Tunza قرار داده شده، از کودکان و نوجوانان خواسته شده تا به برنامه های جهانی کودکان برای حفاظت از محیط زیست بپیوندند و در تمام طول سال در نگهداری از محیط زیست بکوشند. برای این کار کودکان می توانند به وب سایت های کودکان و نوجوانان برنامه محیط زیست سازمان ملل (Tunza) و بخش آموزش شبکه روز زمین بپیوندند و دست در دست هم سالان شان در سراسر جهان برای حفاظت از زمین و منابعش تلاش کنند.

فراخوان طرح "در دو متر مربع برنامه ای اجرا کن!"

http://www.earthday.org/campaigns/adopt-meter2-land

  • وب سایت کودکان برنامه محیط زیست سازمان ملل:

www.unep.org/tunza

  • بخش آموزش وب سایت شبکه روز زمین:

www.earthday.org/education

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۰۱-۳۰ ۰۱:۰۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام