دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان IBBY با کتاب و کتابخانه به یاری کودکان فلسطینی شتافته است!

دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان که از سال ۲۰۰۴ با تشکیل صندوق ویژه کودکان در بحران به یاری کودکان آسیب دیده از جنگ و پدیده های طبیعی در سراسر جهان شتافته است  و همواره در این مدت از طرح های کتاب درمانی برای کودکان فلسطینی نیز پشتیبانی کرده است،

اکنون نیز در پی جنگ های اخیر در غزه و ویرانی خانه ها و مدرسه ها، بار دیگر پشتیبانی مالی و معنوی خود را از شاخه ملی فلسطینی این دفتر خود که به یاری کودکان غزه شتافته اند، اعلام کرده است.

هیئت مدیره دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان در پی رخداد سونامی در سال ۲۰۰۴ و کمک دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان از بودجه صندوق یامادا(yamada) به کودکان آسیب دیده از این زلزله، صندوق جداگانه ای را در این دفتر با عنوان "صندوق کودکان در بحران" تشکیل داد. هدف از تشکیل این صندوق پشتیبانی از کودکانی است که زندگی شان در اثر جنگ،‌ نا آرامی های اجتماعی یا بلایای طبیعی از بین رفته است. این صندوق از دو فعالیت اساسی پشتیبانی می کند:‌ کتاب درمانی و قصه گویی در چارچوب درمانی آن و دیگری تهیه مجموعه ای از کتاب های مناسب این وضعیت برای کودکان آسیب دیده. دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان بر این باور است که این کمک نه تنها به مشکلات فوری می پردازد، بلکه در دراز مدت تاثیری همسو با هدف این دفتر که: ‌هرکودک حق دارد یک خواننده کتاب باشد، داشته باشد.

شاخه ملی فلسطینی دفتر بین المللی کتاب برا ی نسل جوان IBBY  برای رسیدن به هدف های اشاره شده در جهت تامین منافع کودکان غزه، با گزینش دو منطقه حاشیه غزه: بیت هانون و ال شوکا، که در جنگ اخیر بیشترین آسیب را دیده اند با همکاری  دو نهاد یاور شورای کتاب کودک فلسطین که تجربه های بسیاری در کار با کودکان دارند، فعالیت های آموزشی و کتابخوانی خود را آغاز کرده است. یکی از این دو نهاد انجمن خیریه العطا در بیت هانون است که میزبان کتابخانه کودکان در این منطقه است و نهاد دوم "انجمن توسعه فعالیت های زنان روستایی" است که کتابخانه دیگر کودکان را در منطقه الشوکا پذیرا خواهد بود.

شاخه ملی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان در فلسطین IBBY بر آن است تا با تشکیل این کتابخانه ها آرامش و آگاهی را به کودکان فلسطینی هدیه کند. آن ها بر این باورند که کتاب در منطقه های درگیر جنگ نقشی اساسی دارد و می تواند ابزاری درمانی برای مقابله با ترس و بالا بردن روحیه کودکان و نوجوانان به کار رود. دستیابی به کتاب نه تنها گسترش آگاهی و سواد را در کودکان و نوجوانان تضمین می کند، بلکه با کتاب می توان به درک کودکان و نوجوانان در دریافت مفهوم دموکراسی، صلح، مدارا، عدالت اجتماعی، تساوی جنسیتی و تفاهم بین فرهنگ ها یاری رساند.

با تکیه بر این باور، شاخه ملی فلسطینی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان با در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت و دراز مدت به یاری کودکان غزه که در شرایط بسیار دشواری زندگی می کنند، می شتابد.

منافع کوتاه مدت:

  • تمرکز بخشیدن به فعالیت های دو انجمنی که براساس دو کتابخانه شکل گرفته اند.
  • رهیافت های جدید برای تشویق و برانگیختن کودکان به کتابخوانی انتقادی خواندن انتقادی کتاب، نوشتن و گفت و گو کردن، جنبه های کلیدی بیان  اجتماعی هستند و در توسعه مهارت های اجتماعی و هدایت کننده کودکان و همچنین ساختن جامعه آینده خود نقش اساسی دارند.
  • کمک به کاهش تنش ها و ترس های کودکان از راه کتاب درمانی .
  • گسترش عادت خواندن در میان کودکان فلسطینی به عنوان بهترین ابزار برای کسب دانش و شناخت.

 منافع دراز مدت:

  • این طرح در دراز مدت می تواند سواد آموزی را پشتیبانی کند ، عادت به خواندن را درکودکان تقویت کند و ادبیات کودکان فلسطین را ارتقا بخشد.
  • کودکان فلسطینی درباره کودکان کشورهای دیگر در جهان و فرهنگ های آن ها آگاهی بیشتری به دست آورند.
  • کودکان فلسطینی اعتماد به نفس بیشتری کسب کنند، و با تفکر انتقادی بیشتر و ذهنی روشن تر، از حقوق خود آگاه شوند.
برگردان:
زهره قایینی
Submitted by editor6 on