زادروز پدر افسانه‌های نو!

زادروز پدر افسانه‌های نو!

زادروز هانس کریستین اندرسن، خالق نخستین افسانه‌های نو برای کودکان، هر سال به عنوان روز جهانی کتاب کودک گرامی داشته می‌شود.

نویسنده‌ای، پرآوازه که کودکی پر رنجی داشت. پدرش پینه دوز تنگدستی بود که برای او نمایشنامه هایی از ویلیام شکسپیر و لودویگ هولبرگ و قصه هایی همانند هزار و یک شب می خواند و مادرش با خیال پردازی هایش قوه تخیل پسرک را می پروراند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۱-۱۵ ۱۸:۱۵
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام