حقوق کودک در پارک های تهران ترویج می شود

حقوق کودک در پارک های تهران ترویج می شود

 انجمن حمایت از حقوق کودکان، طرحی برای ترویج حقوق کودکان در پارک های تهران اجرا می کند.

این برنامه، "طرح ترویج حقوق کودک در پارک های تهران" نام دارد و قرار است عصر جمعه ها از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در محل بازی کودکان در پارک های تهران اجرا شود. 

جمعه عصر، زمانی است که خیلی از خانواده ها، به ویژه در تابستان به پارک ها سر می زنند. انجمن حمایت از حقوق کودکان هم این فرصت را غنیمت شمرده و می خواهد آن ها را با حقوق کودکان شان آشنا تر کند. برنامه، شامل آشنایی والدین با فعالیت های انجمن و محتوای پیمان نامه جهانی حقوق کودک، ایستگاه نقاشی و گریم برای کودکان و نمایش های مربوط به حقوق کودکان است. افراد داوطلب انجمن حمایت از حقوق کودکان، مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده دارند.

در خبری که انجمن حمایت از حقوق کودکان دراین باره منتشر کرده، به ماده ۴۲ پیمان نامه حقوق کودک اشاره شده است. بر اساس این ماده از پیمان نامه، کشورهای عضو پیمان نامه، متعد هستند که محتوای پیمان نامه را به شکل ملی و بین المللی ترویج کنند. 

حقوق کودک در پارک های تهران ترویج می شود

اما، انجمن حمایت از حقوق کودکان می گوید بررسی ها نشان می دهد بیشتر از ۹۰ درصد از مردم از محتوای پیمان نامه نا آگاهند. تجربه های جهانی نشان می دهد آشنایی خانواده ها با حقوق کودکان، ارتباط افراد خانواده را با یکدیگر بهتر می کند، مسئولیت پذیری و شادی را در خانواده بیشتر می کند و به پدر و مادرها کمک می کند، تا در پرورش فرزندان شان بهتر عمل کنند. 

نخستین روز اجرای این برنامه، دیروز جمعه ۷ مرداد در پارک پردیسان تهران برگزار شد. 

شماره تماس با انجمن حمایت از حقوق کودکان:  ۸۸۷۵۹۲۷۹ و ۸۸۷۳۵۵۹۱

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۵-۰۸ ۱۶:۴۴
متن سفارشی:

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام