ساختن آینده: نگهداری و دیجیتال سازی همه شکل های میراث فرهنگی کودکان و نوجوانان

ساختن آینده: نگهداری و دیجیتال سازی همه شکل های میراث فرهنگی کودکان و نوجوانان

بخش کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان ایفلا با همکاری مرکز فعالیت در زمینه حفظ و نگهداری ایفلا، پارک دانش تایلند، شاخه ی ملی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان تایلند (ThaiBBY) و انجمن کتابداری تایلند با موضوع "ساختن آینده: نگهداری و دیجیتال سازی همه شکل های میراث فرهنگی کودکان و نوجوانان" برای پیش کنفرانس ایفلا که ۱۴ تا ١۵ آگوست ٢٠١٣ در بانکوک تایلند فراخوان مقاله داد.

مخاطبان این همایش کتابداران کودک و نوجوان، کتابخانه های ملی، کتابخانه های بومی، کتابداران بخش های دیداری – شنیداری کتابخانه ها، قصه گوها و بازیگران و دیگر هنرمندان حوزه کودکان، کارشناسان ادبیات و مطالعه کودک و نوجوان هستند.

علاقمندان می توانند مقاله های خود را با موضوع های زیر به این همایش بفرستند:

  • نگهداری ویا دیجیتال سازی کتاب ها، مجله ها و آثار هنری اصل برای کودکان و نوجوانان
  • نگهداری و یا دیجیتال سازی منابع فرهنگی کودکان و نوجوانان از جمله قصه گویی، عروسک های نمایشی، نمایش، شعر و آوازها
  • نگهداری و یا دیجیتال سازی صفحات وب، بازی های ویدئویی، برنامه های تلویزیونی، نوارهای صوتی
  • نگهداری و یا دیجیتال سازی محتوای محلی و دانش بومی، برای همه شهروندان در کتابخانه
  • کار کردن با کودکان در زمینه میراث فرهنگی در کتابخانه های عمومی و مدرسه ها
  • دسترس پذیر کردن مجموعه های دیجیتالی برای کودکان و نوجوانان
  • کتابخانه ها و شرکای آن ها برای نگهداری و یا دیجیتال سازی: موزه ها، نهادهای غیردولتی ناسودبر، شرکت ها ...

علاقه مندان باید نام مقاله، پیشنهاده های پژوهشی خود را که در ۵٠٠ کلمه یا کمتر نوشته اند و مشخصاتی مانند نام و نشانی و شماره تلفن و نشانی الکترونیکی خود را تا پیش از ٣١ ژانویه ٢٠١٣ (١٢ بهمن ٩١) به ایمیل kbt-kultur@aalborg.dk بفرستند.

چکیده مقاله های پذیرفته شده در تاریخ ٢٢ فوریه ٢٠١٣ (۴ اسفند ٩١) اعلام خواهد شد.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۹-۲۵ ۱۲:۲۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما