بس است. دیگر کافی است!

بس است. دیگر کافی است!

هماهنگ کننده امدادهای اضراری دفتر سازمان ملل در امور بشر دوستانه، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مدیر اجرایی یونیسف و مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در بیانیه ای از سیاستمداران تاثیر گذار در دنیا خواستند تا برای پایان بخشیدن به جنگ و کشتار در سوریه کاری کنند. 

آن ها در این بیاینه گفته اند که به زودی دیگر کاری از دست هیچ نهاد بشردوستانه برای یاری رساندن به مردم آسیب دیده و به ویژه کودکان برنمی آید. مدیران نهادهای سازمان ملل سران برخی از کشورها را که به گفته آن ها می توانند برای پایان بخشیدن به کشتار کاری کنند را به جدی نگرفتن بحران در سوریه متهم کرده اند. 

 بس است. دیگر کافی است

متن بیانیه را در زیر می خوانید:

"بس است. دیگر کافی است.

بعد از دو سال جنگ، هفتاد هزار کشته از جمله مرگ هزاران کودک بی گناه...

بعد از اینکه پنج میلیون سوری مجبور به ترک خانه های خود شدند و بیش از یک میلیون نفر به کشورهای همسایه پناه بردند و در شرایط سختی زندگی می کنند...

بعد از اینکه خانواده ها از هم پاشیدند و جوامع، شهرها، مدارس،  بیمارستان ها و تصفیه خانه های آب تخریب شدند...

بعد از همه اینها،  به نظر می آید دولت ها و احزابی که می توانند به این ظلم و کشتار در سوریه پایان دهند به طور جدی به این مسئله نمی پردازند. ما، بعنوان نمایندگان آژانس های سازمان ملل متحد که مسئول کمک رسانی به این تراژدی انسانی هستیم از رهبران سیاسی جهان درخواست می کنیم تا به وظایف و تعهدات خود در قبال مردم سوریه و آینده این منطقه عمل کنند. 

ما از رهبران جهان می خواهیم تا پیش از آنکه صدها هزار انسان دیگر زندگی، خانه و کاشانه و آینده خود را از دست بدهند، همراه با هم برای حل سیاسی بحران سوریه تلاش کنند. ما به همراه شرکای خودهرآنچه که در توان داشتیم انجام داده ایم. ما با حمایت بسیاری از دولت ها و مردم توانسته ایم سرپناهی برای بیش از یک میلیون پناهجوی سوری تهیه کنیم. ما به تامین غذا و نیازهای اولیه بیش از میلیون هاآواره سوری کمک کردیم. ما تلاش کردیم تا  بیش از پنج و نیم میلیون نفر از مردم متاثر از این بحران در سوریه و کشورهای همسایه به آب سالم و فاضلاب بهداشتی دسترسی پیدا کنند و به میلیون ها سوری با ارائه خدمات اولیه بهداشتی کمک کردیم که طی آن بیش از یک میلیون کودک علیه سرخک و فلج اطفال واکسینه شدند.  

 بس است. دیگر کافی است

اما اینها کافی نیستند. در حالیکهنیازهای مردم سوریه روز به روز در حال افزایش است توان ما برای ادامه فعالیت های کمک رسانی بدلیل محدودیت های سیاسی و امنیتی در سوریهو همچنین کمبود قابل توجه بودجه رو به کاهش است. ما در طول چند هفته آینده ارائه برخی از کمک های بشردوستانه خود را به اجبار متوقف خواهیم کرد. 

هرچند که نیاز برای کمک های مالی بیشتر همچنان به قوت خود باقی است اما درخواست امروز ما  برای دریافت منابع بیشتر نیست. ما امروز درخواستی بسیار مهم تر از تامین بودجه داریم. ما از تمامی گروه های درگیر این بحران خشونت بار و همچنین تمامی دولت هایی که قادر به تاثیر گذاری بر این بحران هستند درخواست می کنیم تا به خاطر تمام انسان هاییکه در طول این بحران رنج بسیاری کشیده اند و به خاطر مردم آواره ای که با آینده ای نامعلوم زندگی می کنند:کافی است، اکنون وارد عمل شوید و تمامی توان و تلاش خود را برای نجات مردم سوریه و نجات این منطقه از فاجعه بکار گیرید."

امضا کنندگان: 

هماهنگ کننده امدادهای اضراری دفتر سازمان ملل در امور بشر دوستانه، خانم والری آموس

مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد، ارتارین کازین

کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، آنتونیو گوترس

مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، آنتونی لیک

مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، دکتر مارگارت چان

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۰۱-۲۸ ۱۰:۳۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.