ورود قانون کودک و نوجوان به کتاب های درسی

ورود قانون کودک و نوجوان به کتاب های درسی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی با بیان اینکه حقوق دانش آموزی مستقل در کشور نداریم، گفت: حقوق کودک و نوجوان را که در قانون اساسی آمده است، وارد کتاب های درسی کرده ایم.

محی الدین محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق دانش آموزان با توجه به تاکیدات رئیس جمهور در کتاب های درسی آمده است، اظهار کرد: حقوق دانش آموزی در کشور به صورت مستقل وجود ندارد.

وی افزود: بنابراین سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی حقوق کودک و نوجوان را که در قانون اساسی آمده است در کتاب های درسی وارد کرده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی تصریح کرد: قوانین مربوط به کودک و نوجوان در کتاب های درسی پایه سوم، چهارم و هفتم وارد شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: حقوق شهروندی، زیست شهروندی و بخشی از قانون اساسی در کتاب مطالعات اجتماعی دانش آموزان آمده است.

محمدیان با اشاره به کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم اظهار کرد: همچنین به هنرهای نمایشی، عکاسی، خوشنویسی و... در کتاب فرهنگ و هنر پرداخته شده است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۱۲-۱۰ ۱۶:۲۴
نویسنده:
گروه خبر کتابک
منبع:
خبرگزاری مهر
متن سفارشی:

ديدگاه شما