با من بخوان در همایش بهاره جامعه یاوری فرهنگی

با من بخوان در همایش بهاره جامعه یاوری فرهنگی

پنج شنبه ۲۱ اسفند ششمین همایش حرکت بهاره جامعه یاوری فرهنگی با حضور مدرسه سازان و دوستداران کودکان ایران برگزار شد.

هدف از برگزاری این همایش که گردآوری کمک های مردمی برای تهیه لباس عید دانش آموزان بی بضاعت بود، گزارشی از فعالیت های اخیر جامعه یاوری فرهنگی ارائه شد. در این برنامه مریم اخگری، مسئول با من بخوان در جنوب خراسان گزارشی از برنامه با من بخوان را که موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در جنوب خراسان با همکاری این انجمن اجرا می کند ارائه کرد.

با من بخوان در همایش بهاره جامعه یاوری فرهنگی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان از شهریور ماه ۱۳۹۲ برنامه با من بخوان را در شهرستان های نهبندان و قائنات را با همکاری جامعه یاوری و پشتیبانی مالی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان آغاز کرد. در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ شهرستان های خوسف، درمیان و بیرجند نیز به این طرح پیوستند. بهره مند شدن ۳۱۷۰ کودک از این برنامه، برگزاری ۴۶ کارگاه آموزشی برای ۱۱۹ مربی و آموزگار، رساندن ۱۵۰۰۰ جلد کتاب به دست کودکان و تبدیل ۲۱ روستا مهد به کتابخانه های روستایی در تابستان از دستاوردهای این برنامه در این استان است.

برنامه با من بخوان افزون بر جنوب خراسان در ۱۱ استان دیگر ایران نیز برگزار می شود.

درباره ی برنامه با من بخوان بیشتر بدانیم

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۱۲-۲۷ ۱۲:۲۸
نویسنده:
گروه خبر کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما