آرش کمان‌دار در دوجلد منتشر شد

آرش کمان‌دار در دوجلد منتشر شد

پس از شش سال کوشش پیوسته از سوی انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، سرانجام «آرش کمان‌دار»  به روایت محمدهادی محمدی و تصویرگری نداراستین مهر در قالبی که شایسته این اثر است منتشر شد.

افسانه آرش زیباترین اسطوره ایرانی که هزاران سال است با این مردم زندگی می‌کند همیشه و همواره جایگاه بلندی در نگاه و باور آن ها دارد که شیفته سرزمین خود و تمدن بزرگ ایران هستند. همه راز این اسطوره در این است که  آرش با تیر خود جان می‌دهد که به ایران جان ببخشد.

این جان دادن و جان بخشی که در اسطوره‌ها و آثار تاریخی در گزارشی کوتاه آمده است، دست بازآفرینان این افسانه زیبا را می‌بندد که چگونه به سوی آن بروند تا بتوانند همه بزرگی آن را به نمایش بگذارند. از این رو از این افسانه ایرانی هیچ گاه یک بازنویسی و بازآفرینی جامع که دربرگیرنده گستردگی فرهنگ ایران و این اسطوره باشد، انجام نشده بود. اما اکنون در این روایت، از کودکی آرش و شیوه زندگی ایرانیان و کارهای آنان مانند پرورش اسب تا روش های پهلوان پروری و باورهای مردم آن زمان و ایزدان آن‌ها همراه با جنگ‌های درازپای ایرانیان و تورانیان سخن گفته شده است. 

آرش کمان‌دار در دوجلد منتشر شد

آرش گام به گام با روایت رشد می‌کند و مخاطبان خود را به پیش می‌برد تا آن هنگام که زمانه رها کردن جان برای ایران شود. از ویژگی‌های مهم این کتاب‌ها تصویرگری بسیار زیبا و هماهنگ با فرهنگ زیستی ایران است که به متن جانی دوچندان بخشیده است. 

این دو کتاب در قطع بزرگ رحلی خوابیده (۳۵ در ۲۵ سانتی‌متر) بر روی کاغذ گلاسه و چهار رنگ منتشر شده است. اگرچه این مجموعه برای گروه سنی کودک و نوجوان است، اما نویسنده این اثر ، خواندن یا بلندخوانی آن را به همه گروه‌های سنی پیشنهاد می دهد.  

لینک خرید کتاب «آرش کماندار»

ديدگاه شما