چرا کودکان و نوجوانان باید زندگینامه بخوانند؟

خواندن زندگینامه های خود نوشت (اتوبیوگرافی) یا دیگر نوشت (بیوگرافی) برای آشنایی كودكان و نوجوانان با بزرگانی كه در جامعه ی پیرامون خود، كشورشان یا جهان تأثیرگذار بوده اند، از چند دیدگاه اهمیت و ضرورت دارد:

 • یكی امكان الگوبرداری از تلاش ها و كوشش آن هاست برای رسیدن به هدف خود و جایگاهی كه اكنون نزد دیگران دارند.
 • دیگر آشنایی با برش هایی از تاریخ جامعه، میهن شان یا جهان است كه این شخصیت ها بر روند آن تأثیر گذاشته اند.
 • سوم یافتن روزنه هایی است برای شناختن پیچیدگی های روان انسان.
 • چهارم رسیدن به این نكته است كه همه ی این شخصیت ها آدم هایی معمولی و عادی بوده اند یا هستند و مثل خود ما گوشت و پوست و استخوان داشته اند یا دارند، اما نباید آن ها را به چشم قهرمان یا انسانی استثنایی وغیرعادی نگریست.تنها تلاش و كوشش و شجاعت و پایمردی و انسان دوستی، زندگی آن ها در لحظه های تاریخی سرنوشت ساز و مكان هایی كه در برهه هایی از تاریخ اهمیت یافته اند، آن ها را به شخصیت هایی برجسته و نامدار تبدیل كرده و امكان داده است تا مهر خود را بر پیشانی تاریخ جامعه و كشور خود و یا جهان بزنند.

آموزگار یا كتابدار می تواند برای آشنایی با چنین شخصیت هایی:

 • چند زندگینامه از شخصیت های نامدار در گستره های گوناگون همچون آموزش وپرورش، تاریخ، هنر و ادبیات، علوم و . . . به كلاس ببرد و میان اعضای گروه هایی كه از پیش به منظور آشنایی با شخصیت های بزرگ تشكیل شده اند، پخش كند.
 • از اعضای هر گروه بخواهد در مدت معینی كه با توافق همه ی گروه ها تعیین می شود، زندگینامه را بخوانند و تصمیم بگیرند چگونه می خواهند دیگران را با این زندگینامه و شخصیت آن آشنا كنند (اگر گروه ها از عنوان زندگینامه و شخصیت دیگر گروه ها بی خبر بمانند، هیجان و شور كار بیشتر می شود).

کتاب‌های زیر زندگینامه‌های خود نوشت و دیگر نوشت مناسب کودک و نوجوان می‌باشند. برای تهیه روی آن کلیک کنید:

زنانی که شگفتی آفریدند

ماجراجویان بزرگ – ۲۰ جهانگرد شگفت‌انگیز

بیل گیتس چه کسی است؟

وقتی من بچه بودم

مجموعه زنان کوچک، رویاهای دور و دراز

کودکی هِلن کِلر (دختر شجاع)

چرا کودکان و نوجوانان باید زندگینامه بخوانند؟

 • پس از پایان مهلت معین برای خواندن زندگینامه، هر گروه باید به شكلی كه در گروه تصمیم گرفته شده است، كتاب و شخصیت را به دیگران معرفی كنند.(ممكن است برخی گروه ها، روشی در پیش گیرند كه از كتاب یا شخصیت نامی نبرند تا دیگر گروه ها نام كتاب یا شخصیت را حدس بزنند).
 • معرفی زندگینامه و شخصیت می تواند به شكل روزنامه ی دیواری باشد.
 • از آن نمایشی اجرا شود كه در آن تا حد امكان صحنه ها و گفتارها، پوشاك و چهره ها سازگار با زمان و مكان موضوع باشند.
 • یكی از اعضای گروه خود را به شكل شخصیت اصلی زندگینامه در آورد و درباره ی نقاط عطف زندگی خود سخن بگوید تا دیگران حدس بزنند او كیست؟ سپس زندگینامه ای كه گروه مطالعه كرده است و ویژگی های آن برای دیگران توضیح داده شود.
 • بهتر است دانش آموزان را راهنمایی كرد تا اگر درباره ی شخصیت مورد نظر زندگینامه های دیگری نوشته شده است نیز در كلاس برای آشنایی بیشتر دانش آموزان معرفی كنند.
 • پس از پایان كار همه ی گروه ها، دانش آموزان می توانند درباره ی زندگینامه ها، ویژگی های آن ها شخصیت هایی كه از این راه شناخته اند و نیز كار خود و دیگر گروه ها اظهار نظر كنند.
 • می توان از دانش آموزان خواست شخصیتی را در پیرامون خود انتخاب كنند و زندگینامه ی كوتاهی به روشی كه خوانده و آموخته اند برای او بنویسند.
 • آموزگار یا كتابدار باید به دانش آموزان توضیح دهد كه می توانند برای هرچه بهتر شدن زندگینامه ی شخصیتی كه انتخاب كرده اند، از روش هایی همچون مصاحبه با او (در صورت دسترسی و زنده بودنش)، مصاحبه با خانواده اش (درصورت امكان) تهیه و گرد آوری عكس ها، بریده های جراید، گفته ها، اظهارنظر دیگران درباره ی او، دستخط و . . . بهره بگیرند.
 • آموزگار یا كتابدار پس از خواندن این زندگینامه ها و اصلاح اشتباهات احتمالی، آن ها را در كتابخانه می گذارد تا دیگران نیز بخوانند.
نویسنده
عاطفه سلیانی
Submitted by editor6 on