عبدالباقی خان ( لالایی کردی )

عبدالباقی خان ( لالایی کردی )

برگردان لالایی : از زبان مادرش  :

لای لای پسرم  پسرنوجوانم

عبدالباقی خان خیلی تازه سالم

صدای طبل از تهران می آید

همه دارند به جنگ عبدالباقی خان می آیند

پسرم روی پشت اسب کبود است 

نیمه شبان دستش روی هفت تیرش است

مادر به قربان این شانه و آن شانه ات بشود

خواهر به قربان ده تیر بغل رانت بشود

خدا پسر فرمانفرما را بکشد

که با توپ و مسلسل ما را آواره کرد

رفتم توی سنگری خون ریخته بود

درمیان خون گلوله ریخته بود

اسب او زین کرده و آماده است

 یال و دمش را بریده اند و دستهایش خونی است

ای اسب کبود تا کی نمک نشناسی

چرا سر طویله دشمن را نمی شناسی

خدا عبدالمجید خان را نکشد

که جانشین عبدالباقی خان می شود

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۰۹:۴۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
ص ۱۱۹ و ۱۲۰ کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.