بهداشت بلوغ دختران

بهداشت بلوغ دختران

ارسطو نوجوانان را این گونه توصیف می کند: "پرشور و آتشی مزاجند و آماده اند که خود را به دست غرایز بسپارند".  استانلی هال پدر مطالعه ی علمی درباره ی نوجوانی، آن را دوران "طوفان و تنش" شدید و نیز دوران توانایی فوق العاده ی جسمانی، عقلی و عاطفی می داند. فیلسوفی نیز می گوید دوره ی نوجوانی با زیست شناسی آغاز می شود و با فرهنگ پایان می یابد.

واژه های به کار رفته برای توصیف دوره ی نوجوانی همگی بر تغییرات جسمانی و فیزیولوژیکی در دوران بلوغ تاکید می کنند، تغییراتی که اثرات بسیار پایداری در دوران بزرگسالی دارد و شناخت درست این تغییرات به نوجوانان و همچنین پدران و مادران کمک می کند تا این دوره با آرامش سپری شود و نوجوانان را برای ورود به دنیای بزرگسالی و بر عهده گرفتن نقش های این دوره کمک می کند.

کتاب بهداشت بلوغ دختران این اطلاعات را به زبانی ساده و کوتاه در دسترس شما پدر و مادر گرامی و نیز نوجوان تان قرار می دهد. این کتاب با همکاری انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران و دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران و گروهی از کارشناسان تهیه شده است.

برای تهیه ی این کتاب ها با شماره تلفن ۶۶۴۲۰۵۳۹، انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید.

پیشنهاد می کنیم گفت و گوی پایگاه کتابک با دکتر فاطمه قاسم زاده به مناسبت روز جهانی نوجوان را نیز مطالعه کنید.

 

ديدگاه شما