روانشناسی "خواندن" و ترویج کتابخوانی

روانشناسی "خواندن" و ترویج کتابخوانی

این کتاب در برگیرنده ی پیشگفتاری باعنوان "اشارتی و بشارتی" و دو بخش است. پیشگفتار با جمله ای از سقراط آغاز می شود: "جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که خواندن کار روزانه اش باشد."  سپس، ویراستار و نویسنده ی پیشگفتار به تفصیل به ضرورت کتاب و کتابخوانی از دوران کودکی و اهمیت سواد در پیشرفت جامعه می پردازد و به بازدارنده های تاثیر گذار در گرایش کودکان و نوجوانان به مطالعه در جامعه ی ایران که به نظر او تاریخی، فرهنگی و سیاسی- ساختاری اند، اشاره می کند. آن گاه مفهوم کودکی و چگونگی شکل گیری ادبیات کودکان را توضیح می دهد.

به باور او کتابخوانی به نیازهای سه گانه ی:عاطفی، شناختی و شخصیتی کودک پاسخ می دهد و هنوز هم با وجود گسترش منابع جدید اطلاعاتی و پژوهشی در جهان، کتاب همچنان جایگاه مهم و شایسته ی خود را دردستیابی به استقلال و هویت و تفکر انتقادی در کودکان ونوجوانان حفظ کرده است.

نویسنده ی کتاب در بخش نخست، به ارایه ی راهکارهایی برای علاقه مند کردن کودکان از دوران نوزادی به خواندن و روان شناسی خواندن پرداخته و به پدران و مادران پیشنهاد کرده است برای شتاب بخشیدن به رشد زبانی کودک خود، برایش با صدای بلند کتاب بخوانند. آن گاه به توانایی کودکان سه ساله در ارتباط با کتاب اشاره کرده و روش های داستان خوانی برای این گروه سنی را توضیح داده است.

در بخش دوم، او به توصیف کودکان "بی علاقه به مطالعه" پرداخته و برای علاقه مند کردن این دسته از کودکان به مطالعه و تبدیل خواندن به کاری لذت بخش برای آن ها، به والدین و آموزشگران راه هایی پیشنهاد کرده است.

نویسنده همچنین به این افراد توجه داده است که سلیقه و پسند دختران و پسران در انتخاب کتاب و نیز شیوه های یاد گیری آن ها متفاوت است و برای ایجاد میل و عادت به کتابخوانی در این دو گروه، توجه به این دو نکته و بهره گیری ازشگردهای ویژه که به برخی از آن ها اشاره کرده  است، ضرورت دارد.

در پایان مطالبی درباره ی یادگیری همزمان دو زبان و نقش والدین در رشد زبانی کودکان آمده است.

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.