کتابخانه ی مدرسه و نقش آموزشی متخصص رسانه

این کتاب مجموعه الگوهایی را برای  بهبود و افزایش ارتباط کتابدار با جامعه ی مدرسه، آموزش موثر، مشارکت در امور مدیریتی و ارتباط مجموعه های  رسانه ای کتابخانه با واحدهای دوره ای ارایه می دهد.

هدف نویسندگان کتاب، بالابردن درک نقش مشاور آموزشی متخصص رسانه در کتابخانه است. به دلیل اهمیت اطلاعات در برنامه های آموزشی نوین و به دنبال آن اهمیت کتابخانه ها در مدارس، مطالعه این کتاب برای کتابداران مدارس سودمند است تا بتوانند نقش موثری در برنامه ریزی های آموزشی مدرسه داشته باشند. این اثر رهنمودهایی ملی برای برنامه های رسانه ای کتابخانه ی آموزشگاهی است که انجمن کتابداران آموزشگاهی آمریکا و انجمن ارتباطات و فن آوری آموزشی به طور مشترک تهیه کرده اند. 

 

برگردان
دکتر عبداالرسول جوکار، دکتر جلال رحیمیان
سال نشر
۱۳۸۵
ناشران
نویسنده
بتی پی کلویر و ویلیام دی تیلور
Submitted by admin on