قوی شیپورزن

قوی شیپورزن

"سم" در دفتر خاطراتش نوشت که امروز یک جفت قوی شیپورزن را دیده که در کنار برکه ی کوچک اردوگاه، از آشیانه ی خود محافظت می کردند. سم می نویسد که در آشیانه، سه تخم پرنده دیده است اما مطمئن است قوی ماده، با عشق و شعف، تخم چهارم را هم به آن ها اضافه خواهد کرد.

این "لوییس" است که در کانون پر مهر پدر و مادرش از تخم چهارم سر بر می آورد. او شکوه و زیبایی مادر و متانت و قدرت پدر را همراه دارد، اما متاسفانه قادر به سخن گفتن نیست. این مشکل تا زمانی که لوییس یک جوجه قو است چندان دشوار نیست، اما هنگامی که بزرگ می شود و قصد دارد همسری اختیار کند بزرگترین دشواری زندگی او می شود. لوییس قادر نیست به وسیله بیان احساسات عاطفی خود به جفتش، او را از عشق خود آگاه کند و در نتیجه خود را شکست خورده می بیند اما...

ما لوییس را با مشکلش تنها نمی گذاریم. ما از توانایی ها و قدرت او در از بین بردن مشکل نقص عضوش آگاهی داریم. داستان "قوی شیپور زن" بیان کننده این قدرت شگفت است. نویسنده در قالب یک داستان فانتزی پر کشش، تلاش یک قوی بدون تکلم را برای زندگی و غلبه بر ناتوانایی اش با کارکرد تربیتی و درون مایه عاشقانه به زیبایی بیان می کند. تصاویر خیال انگیز و بسیار هنرمندانه ی کتاب روح عاطفی و لطیف متن را به خواننده منتقل می کنند. در لحظاتی که داستان را می خوانید، نوای موسیقی دلنوازی را احساس می کنید. نوای محبت و قدر شناسی یک قوی پر تلاش را نسبت به جامعه، خانواده و همسر آینده اش.

خواندن کتاب را به کودکان کم توان و معلول و والدین آن ها پیشنهاد می کنیم.

                                                                                    

 

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.