بند رختی كه برای خودش دل داشت

بند رختی كه برای خودش دل داشت

کتاب "بند رختی كه برای خودش دل داشت" شامل ۴۶ قصۀ كوتاه يا به قول نويسنده، "قصه های كله گنجشكی" است. نويسنده، موضوع هايی ملموس برای كودكان را در قالب شخصيت هايی فانتزی مثل نخود و لوبيا، بند رخت، جوجه، سيبی كه آدم خورد و ... بيان كرده است. زبان طنز داستان ها و كوتاه بودن آن ها خواننده را به ادامه مطالعه آنها برمی انگیزد. نگاه متفاوت نويسنده به اشياء، تخيل كودك را به خوبی بر می انگيزد.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
فرهاد حسن زاده
سال نشر
۱۳۸۲
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
فرمهر منجزی

دیدگاه ها

چطوري كتاب ها رو بايد بخونيم


ديدگاه شما

پرسش و پاسخ