لبخندهای كشمشی یک خانواده خوشبخت

مجموعه پنج داستان واقعی که به طرح مسایل اجتماعی در قالب طنز می پردازد. مشابه  این مسایل بارها و بارها  گریبانگیر بسیاری از خانواده ها شده  است. نویسنده با نگاه طنز خود به مسایل خانوادگی از تلخی ماجراها کاسته است.

در داستان اول پسری با کلی آرزو و پدر هم با فیس داشتن کارت اعتباری اهدایی اداره روانه فروشگاه می شوند و دو چرخ را از اجناس مختلف پر می کنند، اما زمان حساب کردن چه می شود؟ و یا آن چه چیزی که در لبخند های کشمشی خانواده نهفته است؟ هر یک برای پنهان کاری کار های خلاف  خود از سایرین به دیگری باج می دهد! حتی پدر!، و در سومین اثر دختری که مرتب مورد شماتت پدر قرار می گیرد و خودش هم در عالم دیگری سیر می کند، در چنین شرایطی باید برای پدرش چای هم بیاورد شاید حدس نزنید چه پیش می آید. آیا می دانید روز جهانی زلزله چه روزی است؟ روزی که دعواهای خانوادگی، سوء ظن ها، قهرها و آشتی ها شکل می گیرد؟ و سرانجام امان از وقتی که یخچال قدیمی پس از عمری کار کردن برای خانواده نا کارآ مد شود، بطوری که حتی سمسار هم حاضر نمی شود آن را به قیمتی مناسب بخرد! پس باید با آن چه کرد؟

نوجوانان با خواندن داستان ها و همانند سازی با رویداد های آن می توانند آسان تر با مشکلات مشابه روبرو شوند.

تهیه کننده
فاطمه مرتضایی فرد
سال نشر
۱۳۸۷
ناشران
نویسنده
فرهاد حسن زاده
پدیدآورندگان
Submitted by admin on