گامهای نو در ارایه خدمات کتابداران مدرسه ها

گامهای نو در ارایه خدمات کتابداران مدرسه ها

مخاطبان این کتاب کسانی هستند که با کار با کتابخانه ها و مراکز مواد آموزشی را تازه شروع کرده اندو شامل بیش از ۳۰ سال تجربیات نویسنده در کتابخانه های مدرسه ها، بازدید و دیدار با متخصصان با تجربه و یا تازه کار و شرکت در سمینارها است. کتاب در هجده بخش به موضوعات زیر پرداخته شده است: در بخش نخست مروری کوتاه بر تاریخچه و اهداف کتابخانه های مدارس و مراکز آموزشی دارد. سپس به جزییات عملی همچون چگونگی پذیرش این حرفه و شیوه ی انجام کارها پیش از شروع سال تحصیلی و هفته اول سال تحصیلی می پردازد. بخش عمده ی کتاب درباره ی انجام  کارهای روزمره غیر قابل اجتناب در کتابخانه است که  شامل دستوراالعمل های کاربردی و  پیشنهادی است.

 

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
واسمن، آن
برگردان
  • مهردخت وزیرپور کشمیری
  • شایسته خزائلی
سال نشر
۱۳۸۴

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.