از این باغ شرقی (نظریه های نقد شعر کودک نوجوان)

از این باغ شرقی (نظریه های نقد شعر کودک نوجوان)

این کتاب از مجموعه کتابهای مباحث نظری ادبیات کودک و نوجوان است. در پیشگفتار نویسنده آمده که آنچه به عنوان نظریه و ابزار نقد شعر دراین کتاب ارائه شده، حاصل بررسی کتاب‌های شعر کودک و نوجوان است.

برخی از این نظریه ها بر پایه‌ی پیش فرض های نظری و ابزارهای زیبایی شناختی سنتی و مدرن در آثار پیگیری شده و برخی نیز در هنگام بررسی آثار هویت یافته اند بخش نظری بر دو حوزه‌ی دانش شرق و غرب ( از سنتی و مدرن ) استوار است و بخش عملی که در آن نمونه هایی از شعرها برای نمایش کاربرد این نظریه ها آمده اند، بر پایه ی شعرهای شاعران کودک و نوجوان ایران تنظیم شده است.

هدف از معرفی شعرها، به نوشته ی نویسنده، ارزشگذاری و قضاوت او نیست، بلکه خواسته است مخاطبان و شاعران شعر کودک، خود به داوری درباره‌ی ضعف و قوت این نمونه ها بپردازند. « از این باغ شرقی... » ۲۲ فصل دارد که در آن‌ها شعر کودک و نوجوان از دیدگاه های گوناگون نظریه و نقد ادبیات کودک و نوجوان، تاریخچه، شعر کودک و نوجوان، تخیل، صنایع شعری، حس آمیزی، موتیف ها و نشانه ها، طنز، تخیل، اسطوره، عاطفه، زبان، اندیشه، معنی و مضمون، روایت، اندیشه ی اجتماعی و آسیب شناسی بررسی شده است. در پایان، فهرست منابع لاتین و فارسی، کتاب ها و مقاله های بررسی شده و نمایه ی موضوعی و اعلام آمده است. این کتاب در سال ۱۳۸۶ برنده‌ی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی شده است.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
پروین سلاجقه
ویراستار
  • شهرام رجب زاده و بیوک ملکی
سال نشر
۱۳۸۵

ديدگاه شما