لالایی‌های ایران

لالایی‌های ایران

کتاب دارای پیشگفتار و ۱۴ بخش شامل تعریف فرهنگ و ادبیات عامه، ترانه‌های عامیانه فارسی "فهلویات" لالایی ها، لالایی‌های کرمان، خراسان، فارس، مازندران، آذربایجان و آوانویسی آن‌هاست. در بخش‌های پایانی، کتاب‌نامه، کاربرد لالایی‌ها در جامعه امروز و کتاب‌شناسی آمده است.

در بخش فرهنگ عامه به پیشینه و سبب پیدایش و تعریف فرهنگ عامه یا”Folklore” پرداخته شده است. نویسنده به شیوه کار خود در این کتاب نیز اشاره کرده و توضیح داده است که در بررسی محتوایی لالایی‌های ایران، نخست به تقسیم‌بندی منطقه‌ای پرداخته و پس از ارائه اطلاعاتی از محیط و مسایل خاص ناحیه موردنظر، لالایی‌های آن را بررسی کرده است. به ادعای نویسنده، بررسی لالایی‌ها هریک به شکل جداگانه انجام شده و صرفا آماری نیست. بیشتر بخش‌ها به تحلیل محتوایی لالایی‌ها اختصاص دارد و کمتر به بحث‌های ادبی و زبانی پرداخته شده است. مضامین لالایی نیز تفکیک و شماره‌گذاری شده‌اند. از جمله مضمون محبت مادر، جنسیت کودک، طبیعت و محیط زندگی، مسایل اجتماعی و اقتصادی، مسایل زنان، مذهب و ...

نمونه‌هایی از لالایی‌های این کتاب در مبارزه با ستم، لالایی دینی، جنسیتی و مهرآمیز در زیر آمده است.

گزیده‌هایی از کتاب

الالالا گل زیره
که ممدخان به زنجیره
ازاین زنجیرنمی‌میره
که تا دنیا قرار گیره

الالالا علی گویم
که لالا بر تو می‌گویم
علی برترعلی سرور
علی داماد پیغمبر
لالالالا عسل باشی

دلم می‌خواس پسر باشی
قیزیل گوله باتاسان
قیزیل گولون ایچینده
شیرین یوخو تاپاسان

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
ابراهیم عمرانی
سال نشر
۱۳۸۱

دیدگاه ها

فایل الکترونیک این کتاب و لالایی ها را از کجا میشود تهیه کرد؟


من یاد لالایى های ام ابیها افثادم


ديدگاه شما