گزارش وضعیت ادبیات کودک و نوجوان و کتابشناسی توصیفی – تحلیلی سال ۱۳۸۶

گزارش وضعیت ادبیات کودک و نوجوان و کتابشناسی توصیفی – تحلیلی سال ۱۳۸۶

این کتاب شامل دو بخش است :
بخش اول گزارش سالانه گروه های بررسی مبنی بر و ضعیت ادبیات کودک و نوجوان در یکسال همراه با آمار و ارقام است.

بخش دوم کتابشناسی ۷۳۵ کتاب که توسط ۱۴۸ کارشناس ادبیات کودک عضو گروه های بررسی در زمینه های مختلف موضوعی اعم از داستان، کلیات، غیر داستان، آثار کودکان، نشر الکترونیک و رمان های بزرگسالان مناسب نوجوانان که پس از ارزیابی در جایگاه ویژه ،خوب، متوسط و ضعیف قرار گرفته است. تنظیم کتاب بر اساس گروه های موجود و گونه های زیر مجموعه آن و سپس جایگاه آن و بر اساس الفبایی سرشناسه است. در هر مدخل به کتابشناسی، گروه سنی، کلید واژه و خلاصه و تحلیل مختصری از کتاب اشاره شده است. البته چنانچه نظر گروه تصویر مغایر با گروه مربوطه باشد، نظر گروه تصویر  جداگانه در انتهای تحلیل اضافه می شود. در پایان نمایه پدیدآوران، موضوع و عنوان نیز ارائه شده است. این اثر می تواند به عنوان ابزاری جهت انتخاب کتاب برای کتابخانه های مدارس، کودکان و والدین مورد استفاده قرار گیرد.
 

شناسنامه کتاب:
ناشران
سال نشر
۱۳۸۶

عضویت در کانال تلگرام