نشر کتابدار

این کتاب شامل دو بخش است : بخش اول گزارش سالانه گروه های بررسی مبنی بر و ضعیت ادبیات کودک و نوجوان در یکسال همراه با آمار و ارقام است.
سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت
کتاب حاضر درصدد پاسخ به دغدغه ها و پرسش هایی است که درباره ی جایگاه و جذابیت های حرفه ی کتابداری در جامعه مطرح است. این کتاب به کتابداران کمک می کند آگاهی و بینشی درست و واقع بینانه نسبت به حرفه و تخصص خود داشته باشند.
چهارشنبه, ۹ دی
شامل ۴۵مقاله، تجربه و نظریه های حوزه  کتابخانه های آموزشگاهی  است که درهمایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت ۱۳۸۸ ارائه داده شد. مقالات در راستای ارائه رهنمودهایی برای ایجاد و گسترش کتابخانه های آموزشگاهی و توسعه خدمات کتابخانه ای در برنامه ریزی درسی بود.
دوشنبه, ۱۹ مرداد
شیوه ی  ارائه منابع در کتابخانه، تاثیر بسیار زیادی بر میزان استفاده از منابع و علاقه  مندی به حضور در کتابخانه دارد. نگهداری و استفاده از منابع کتابخانه بدون آماده سازی آن ناممکن است.  در این کتاب سعی شده است تا فرایند آماده سازی به زبانی ساده و راحت و همراه با تصاویر گویا و مشخص، مرحله به مرحله بیان شود. سپس ابزارها و تجهیزات مورد نیاز همراه با تصاویر معرفی می شود و در بخش های مختلف آن، آماده سازی کتاب،  پیایندها (نشریه ها و روزنامه ها)،  منابع دیداری – شنیداری را توضیح و آموزش می دهد.
دوشنبه, ۵ مرداد
یکی از مهمترین مراحل مجموعه سازی انتخاب منابع اطلاعاتی است. در این کتاب مسائل مربوط به انتخاب و تهیه‌ ی انواع منابع اطلاعاتی مانند کتاب، مجله، و غیره برای کودکان و نوجوانان و کتابخانه های آموزشگاهی مطرح می شود که شامل: منابع اطلاعاتی چگونه انتخاب می‌شود؟
سه شنبه, ۱۷ دی
طرح و ساختمان کتابخانه از دیرباز مهم و مورد توجه بوده است.انجمن های تخصصی کتابداری در دنیا همواره در پی ایجاد معیارها و استانداردهایی در زمینه های مختلف با توجه به تنوع شکلی و خدماتی کتابخانه ها هستند. این کتاب درباره ی استانداردهای طرح ریزی ساختمان، محل کتابخانه، شرایط اختصاصی ساختمان کتابخانه و تجهیزات دیداری و شنیداری در کتابخانه های آموزشگاهی است که برای  کتابخانه های عمومی کودکان و نوجوانان نیز کاربرد دارد. کتاب دارای فهرست منابع است.
سه شنبه, ۱۷ دی
خدمات عمومی کارهایی است که کتابخانه به طور مستقیم برای اعضا و مراجعان خود انجام می دهد تا آنان را به کتابخانه و کتابخوانی در داخل و خارج از کتابخانه علاقه ‌مند کند و موجب شناسایی کتابخانه شود.
سه شنبه, ۱۷ دی